Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2020/2021
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Zajęcia dodatkowe
Samorząd
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Patron
Historia
POW
Konkurs teatralny
Rinteln
Parnas
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 5
klik

klik


WAŻNE INFORMACJE!
21 września 2020 r. - Wybory Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
28 września 2020 r. - Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.


1

18 września odbyła się w naszej szkole debata kandydatów na urząd Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Po raz pierwszy w historii szkolnych kampanii wyborczych odbyła się online na platformie Microsoft 365. Do walki stanęli: Hanna Lińska z kl. 2a, Natalia Mikulska z kl. 2b, Marcin Mikitiuk z kl. 1a i Maksymilian Turowski z kl. 2b. Spotkanie prowadziły uczennice kl. 3a: Aleksandra Skotarczak i Martyna Jędrzejczyk, a moderowała opiekunka SU - Karolina Stępień. W pierwszej części kandydaci odpowiadali na pytania przygotowane przez tegoroczne maturzystki. Druga część część debaty należała do uczniów i nauczycieli LO, którzy wzięli kandydatów w krzyżowy ogień pytań ;-) Kto z nich przez najbliższy rok szkolny pokieruje samorządem w sławieńskim liceum? Wybory już w poniedziałek, 21 września 2020 r. - przypomina Szkolny Komitet Wyborczy.

2

3

4

6

7

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Miniony tydzień dla pierwszoklasistów był czasem diagnoz wiedzy i umiejętnościz zakresu szkoły podstawowej . Napisali testy z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Indywidualizowane raporty przygotowane na podstawie wyników testów pokażą, z czym uczniowie radzą sobie dobrze, a z czym gorzej i pomogą w planowaniu pracy na bieżący rok szkolny. Na zdjęciu klasa 1a.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Elżbieta Gaik |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Z okazji 75-lecia rozpoczął się Turniej Klasowych Trójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora LO, zorganizowany przez nauczyciela w-f, Pawła Stawisińskiego. Zwycięzcy z poszczególnych klas będą rywalizować o tytuł Mistrza Szkoły, finał zawodów odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. na zajęciach dodatkowych z wychowania fizycznego. Obejrzyjcie zdjęcia z inauguracji.
Paweł Stawisiński

2

3 5

5

6

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia szkoły odwiedził nas Andrzej Protasewicz, Wicestarosta Sławieński i absolwent I Liceum Ogólnokształcącego. Na ręce Renaty Biernackiej, dyrektora LO, w imieniu organu prowadzącego, złożył gratulacje, słowa uznania i najlepsze życzenia dla społeczności sławieńskiego liceum (tekst cytujemy niżej).
Wizyta miał także całkiem wymierny charakter - otrzymaliśmy nowy rzutnik multimedialny, a ponieważ w szkole nie brakuje pasjonatów nowych technologii, obiecujemy wykorzystywać go nie tylko podczas zajęć, ale także interdyscyplinarnych projektów skierowanych do mieszkańców Sławna i Powiatu Sławieńskiego. Bardzo dziękujemy!

"Z okazji 75-lecia powstania I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie składamy całej Społeczności Szkolnej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za edukację i wychowanie kilku pokoleń dzieci i młodzieży. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Szkoły życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy. Uczniom i Absolwentom, aby wyniesione ze szkoły wartości i wiedza zawsze otwierały Wam możliwości dalszego rozwoju, a Rodzicom nieustannej dumy z własnych dzieci.
Wojciech Wiśniowski, Starosta Sławieński
Andrzej Protasewicz, Wicestarosta"

2

3

3

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Na kartach dziejów Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego 9 września 2020 r. wpisuje się jako dzień 75-lecia I Liceum Ogólnokształcącego. Obchody tego wydarzenia, w trudnym czasie zagrożenia koronawirusem, organizujemy inaczej niż zwykliśmy. Nie zabraknie jednak miejsca na wspomnienia, konkursy i wydarzenia, a nawet na pewien rodzaj czułości, jaką nasi absolwenci obdarzają czasy i mury szkolne.

Liceum Ogólnokształcące w Sławnie nigdy nie było na mapie miasta jedynie miejscem czy instytucją. Od lat stanowi społeczność złożoną z pokoleń uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, z których większość wkłada nie tylko zwykły wysiłek w pracę, ale serce, entuzjazm i wyjątkowe zaangażowanie.

Z dumą przeglądam karty kronik licealnych, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że w budynkach przy ulicy Cieszkowskiego 4 w Sławnie zawsze najważniejsze było dobro i przyszłość ucznia, a o silnym związku ze szkołą najbardziej świadczą miłe gesty i pamięć absolwentów.

Historia placówki to dorobek wielu osób: dyrektorów, przyjaciół szkoły, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi. Dzisiaj pragnę im serdecznie pogratulować. Dziękuję wszystkim, którzy przez lata tworzyli i wspierali Liceum Ogólnokształcące w Sławnie.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego,
absolwentka LO w Sławnie :-)

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
2
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Agnieszka Smutek-Strześniewska |

1 Minęło kilka dni nowego roku szkolnego. Cieszymy się, że możemy znowu pracować z Wami w prawie normalnych warunkach. Jednak zagrożenie Covid-19 ciągle istnieje, stąd przypominamy kilka najważniejszych zasad, by funkcjonować bezpiecznie:

1. Zachowujemy dystans społeczny z innymi uczniami i pracownikami szkoły.
2. W przestrzeni wspólnej (wejścia do szkoły, korytarze, toalety, szatnie, sekretariat) chodzimy w maseczkach lub przyłbicach; w trakcie lekcji można je zdjąć. Naśladujcie Patrona Szkoły :
3. Zasłaniamy usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.
4. Przed wejściem do sali lekcyjnej każdorazowo dezynfekujemy ręce.
5. Na przerwach przebywamy w wyznaczonych dla klas przestrzeniach, nie spacerujemy po szkole.
6. Jeżeli czujemy się źle, jesteśmy przeziębieni, mamy podwyższoną temperaturę, nie przychodzimy do szkoły.
7. W miarę możliwości i przy sprzyjającej pogodzie przerwy spędzamy na świeżym powietrzu na dziedzińcu szkoły.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

2

Oskar Piwowarczyk, uczeń klasy 1a LO w Sławnie, zawodnik MKS Święc Sławno, z sukcesami wystartował na rozgrywanych w Szczecinie Mistrzostwach Województwa Młodzików (2005-2006). Rzut oszczepem na odległość 26,43 m dał mu brązowy medal, a skok wzwyż (145 cm) pozwolił zająć 4 miejsce. Oskarowi i jego trenerowi, Leszkowi Kapale, serdecznie gratulujemy! Zdjęcia: MKS Święc Sławno.

3

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wrzesień to także czas świętowania rocznicy powstania naszej szkoły. 9 września 2020 r. minie 75 lat od rozpoczęcia pierwszych zajęć dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie. Historię trudnego, pierwszego roku szkolnego 1945/46, znajdujemy w tzw. jubilatce wydanej w roku 2015. Autorzy opracowania, nauczyciele naszej szkoły, Irena Rogowska i Mirosław Kopowski, studiując dokumenty szkolne zrekonstruowali, m. in. ten szczególny czas. Idąc za mottem opracowania - "Historia to świadek czasów, światło prawdy, żywa pamięć, mistrzyni życia, zwiastunka przyszłości" - zachęcamy do lektury tekstu.

"W marcu 1945 roku, w wyniku decyzji konferencji w Jałcie, a później w Poczdamie, Sławno znalazło się w granicach Polski. 7 marca 1945 roku do miasta wkroczyły oddziały radzieckie 3. Korpusu Pancernego Gwardii i 27. Dywizjonu Piechoty. Na mocy podpisanych umów, na wyzwolonych terenach ziem zachodnich i północnych, władzę sprawowały radzieckie komendantury wojenne - na terenie powiatu sławieńskiego pod przewodnictwem majora Kabanowa. W momencie przybycia przedstawicieli władz polskich, nastąpiło przekazywanie władzy polskiej administracji przez komendantów wojennych. Grupa operacyjna na obwód Sławno, kierowana przez Józefa Czarnieckiego, liczyła 35 osób. Oficjalne przekazanie władzy stronie polskiej nastąpiło 5 maja 1945 roku.

Jednym z pierwszych zadań było organizowanie oświaty na terenie powiatu. Sławieńskie liceum ulokowano w budynku przy ulicy Cieszkowskiego 4, wybudowanym w 1928 na potrzeby niemieckiego progimnazjum. W konsekwencji 9 września 1945 roku naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum (cztery lata gimnazjum oparte na siedmioletniej szkole podstawowej, dwa lata liceum) rozpoczęło 14 uczniów, a rok szkolny 1945/46 zakończyło 146, z których trzynastu przystąpiło do egzaminów maturalnych, uzyskując świadectwo dojrzałości. Była to pierwsza matura w Sławnie.

Pierwszym dyrektorem placówki był Edmund Krzywkowski. Nauczycielami liceum obok dyrektora byli: Edmund Nieciejowski, Tadeusz Łaszcz, Natalia Konopnicka, Leokadia Wojtysiak, Jadwiga Emiljanowicz, Wincentyna Szwarczewska, Roman Wojtysiak, Franciszek Balsam, Maria Pióro i ks. Ludwik Mazur.Przy szkole był też czynny internat.

Kolejne lata przyniosły umocnienie roli liceum w środowisku lokalnym. Przybywało uczniów, powstawały organizacje młodzieżowe i społeczne, koła zainteresowań. Młodzież uczestniczyła w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Początkowo napotykano na olbrzymie trudności związane z brakiem podręczników, materiałów szkolnych, pomocy naukowych, wyposażeniem gabinetów. Odczuwano również brak specjalistycznej kadry nauczycielskiej. Problem stanowili także uczniowie przerośnięci, którym wcześniej naukę uniemożliwiała wojna i okupacja.

W miarę upływu czasu kolejne trudności były stopniowo niwelowane. Powstawały nowe pracownie, uruchomiono salę gimnastyczną i internat."

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [archiwum newsów]

!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2