Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Rekrutacja - LO dla Ósmoklasistów
Prezentacja - LO dla młodzieży
Klasa humanistyczno-prawna
Klasa przyrodnicza
Rekrutacja - LO dla Dorosłych
Prezentacja - LO dla dorosłych
Druki podań
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 3


Deklaracja dostępności cyfrowej

1

Miniony tydzień dla pierwszoklasistów był czasem diagnoz wiedzy i umiejętnościz zakresu szkoły podstawowej . Napisali testy z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Indywidualizowane raporty przygotowane na podstawie wyników testów pokażą, z czym uczniowie radzą sobie dobrze, a z czym gorzej i pomogą w planowaniu pracy na bieżący rok szkolny. Na zdjęciu klasa 1a.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Elżbieta "Matejko" Gaik |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Z okazji 75-lecia rozpoczął się Turniej Klasowych Trójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora LO, zorganizowany przez nauczyciela w-f, Pawła Stawisińskiego. Zwycięzcy z poszczególnych klas będą rywalizować o tytuł Mistrza Szkoły, finał zawodów odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. na zajęciach dodatkowych z wychowania fizycznego. Obejrzyjcie zdjęcia z inauguracji.
Paweł Stawisiński

2

3 5

5

6

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia szkoły odwiedził nas Andrzej Protasewicz, Wicestarosta Sławieński i absolwent I Liceum Ogólnokształcącego. Na ręce Renaty Biernackiej, dyrektora LO, w imieniu organu prowadzącego, złożył gratulacje, słowa uznania i najlepsze życzenia dla społeczności sławieńskiego liceum (tekst cytujemy niżej).
Wizyta miał także całkiem wymierny charakter - otrzymaliśmy nowy rzutnik multimedialny, a ponieważ w szkole nie brakuje pasjonatów nowych technologii, obiecujemy wykorzystywać go nie tylko podczas zajęć, ale także interdyscyplinarnych projektów skierowanych do mieszkańców Sławna i Powiatu Sławieńskiego. Bardzo dziękujemy!

"Z okazji 75-lecia powstania I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie składamy całej Społeczności Szkolnej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za edukację i wychowanie kilku pokoleń dzieci i młodzieży. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Szkoły życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy. Uczniom i Absolwentom, aby wyniesione ze szkoły wartości i wiedza zawsze otwierały Wam możliwości dalszego rozwoju, a Rodzicom nieustannej dumy z własnych dzieci.
Wojciech Wiśniowski, Starosta Sławieński
Andrzej Protasewicz, Wicestarosta"

2

3

3

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Na kartach dziejów Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego 9 września 2020 r. wpisuje się jako dzień 75-lecia I Liceum Ogólnokształcącego. Obchody tego wydarzenia, w trudnym czasie zagrożenia koronawirusem, organizujemy inaczej niż zwykliśmy. Nie zabraknie jednak miejsca na wspomnienia, konkursy i wydarzenia, a nawet na pewien rodzaj czułości, jaką nasi absolwenci obdarzają czasy i mury szkolne.

Liceum Ogólnokształcące w Sławnie nigdy nie było na mapie miasta jedynie miejscem czy instytucją. Od lat stanowi społeczność złożoną z pokoleń uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, z których większość wkłada nie tylko zwykły wysiłek w pracę, ale serce, entuzjazm i wyjątkowe zaangażowanie.

Z dumą przeglądam karty kronik licealnych, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że w budynkach przy ulicy Cieszkowskiego 4 w Sławnie zawsze najważniejsze było dobro i przyszłość ucznia, a o silnym związku ze szkołą najbardziej świadczą miłe gesty i pamięć absolwentów.

Historia placówki to dorobek wielu osób: dyrektorów, przyjaciół szkoły, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi. Dzisiaj pragnę im serdecznie pogratulować. Dziękuję wszystkim, którzy przez lata tworzyli i wspierali Liceum Ogólnokształcące w Sławnie.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego,
absolwentka LO w Sławnie :-)

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
2
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Agnieszka Smutek-Strześniewska |

1 Minęło kilka dni nowego roku szkolnego. Cieszymy się, że możemy znowu pracować z Wami w prawie normalnych warunkach. Jednak zagrożenie Covid-19 ciągle istnieje, stąd przypominamy kilka najważniejszych zasad, by funkcjonować bezpiecznie:

1. Zachowujemy dystans społeczny z innymi uczniami i pracownikami szkoły.
2. W przestrzeni wspólnej (wejścia do szkoły, korytarze, toalety, szatnie, sekretariat) chodzimy w maseczkach lub przyłbicach; w trakcie lekcji można je zdjąć. Naśladujcie Patrona Szkoły :
3. Zasłaniamy usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.
4. Przed wejściem do sali lekcyjnej każdorazowo dezynfekujemy ręce.
5. Na przerwach przebywamy w wyznaczonych dla klas przestrzeniach, nie spacerujemy po szkole.
6. Jeżeli czujemy się źle, jesteśmy przeziębieni, mamy podwyższoną temperaturę, nie przychodzimy do szkoły.
7. W miarę możliwości i przy sprzyjającej pogodzie przerwy spędzamy na świeżym powietrzu na dziedzińcu szkoły.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

2

Oskar Piwowarczyk, uczeń klasy 1a LO w Sławnie, zawodnik MKS Święc Sławno, z sukcesami wystartował na rozgrywanych w Szczecinie Mistrzostwach Województwa Młodzików (2005-2006). Rzut oszczepem na odległość 26,43 m dał mu brązowy medal, a skok wzwyż (145 cm) pozwolił zająć 4 miejsce. Oskarowi i jego trenerowi, Leszkowi Kapale, serdecznie gratulujemy! Zdjęcia: MKS Święc Sławno.

3

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wrzesień to także czas świętowania rocznicy powstania naszej szkoły. 9 września 2020 r. minie 75 lat od rozpoczęcia pierwszych zajęć dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie. Historię trudnego, pierwszego roku szkolnego 1945/46, znajdujemy w tzw. jubilatce wydanej w roku 2015. Autorzy opracowania, nauczyciele naszej szkoły, Irena Rogowska i Mirosław Kopowski, studiując dokumenty szkolne zrekonstruowali, m. in. ten szczególny czas. Idąc za mottem opracowania - "Historia to świadek czasów, światło prawdy, żywa pamięć, mistrzyni życia, zwiastunka przyszłości" - zachęcamy do lektury tekstu.

"W marcu 1945 roku, w wyniku decyzji konferencji w Jałcie, a później w Poczdamie, Sławno znalazło się w granicach Polski. 7 marca 1945 roku do miasta wkroczyły oddziały radzieckie 3. Korpusu Pancernego Gwardii i 27. Dywizjonu Piechoty. Na mocy podpisanych umów, na wyzwolonych terenach ziem zachodnich i północnych, władzę sprawowały radzieckie komendantury wojenne - na terenie powiatu sławieńskiego pod przewodnictwem majora Kabanowa. W momencie przybycia przedstawicieli władz polskich, nastąpiło przekazywanie władzy polskiej administracji przez komendantów wojennych. Grupa operacyjna na obwód Sławno, kierowana przez Józefa Czarnieckiego, liczyła 35 osób. Oficjalne przekazanie władzy stronie polskiej nastąpiło 5 maja 1945 roku.

Jednym z pierwszych zadań było organizowanie oświaty na terenie powiatu. Sławieńskie liceum ulokowano w budynku przy ulicy Cieszkowskiego 4, wybudowanym w 1928 na potrzeby niemieckiego progimnazjum. W konsekwencji 9 września 1945 roku naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum (cztery lata gimnazjum oparte na siedmioletniej szkole podstawowej, dwa lata liceum) rozpoczęło 14 uczniów, a rok szkolny 1945/46 zakończyło 146, z których trzynastu przystąpiło do egzaminów maturalnych, uzyskując świadectwo dojrzałości. Była to pierwsza matura w Sławnie.

Pierwszym dyrektorem placówki był Edmund Krzywkowski. Nauczycielami liceum obok dyrektora byli: Edmund Nieciejowski, Tadeusz Łaszcz, Natalia Konopnicka, Leokadia Wojtysiak, Jadwiga Emiljanowicz, Wincentyna Szwarczewska, Roman Wojtysiak, Franciszek Balsam, Maria Pióro i ks. Ludwik Mazur.Przy szkole był też czynny internat.

Kolejne lata przyniosły umocnienie roli liceum w środowisku lokalnym. Przybywało uczniów, powstawały organizacje młodzieżowe i społeczne, koła zainteresowań. Młodzież uczestniczyła w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Początkowo napotykano na olbrzymie trudności związane z brakiem podręczników, materiałów szkolnych, pomocy naukowych, wyposażeniem gabinetów. Odczuwano również brak specjalistycznej kadry nauczycielskiej. Problem stanowili także uczniowie przerośnięci, którym wcześniej naukę uniemożliwiała wojna i okupacja.

W miarę upływu czasu kolejne trudności były stopniowo niwelowane. Powstawały nowe pracownie, uruchomiono salę gimnastyczną i internat."

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

2

Pamiętamy o 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, która zaczęła się dnia 1 września 1939 atakiem wojsk niemieckich na Polskę. Nasza Ojczyzna 1939 roku dostarczyła wielu przykładów zdeterminowanego oporu i powszechnej woli walki narodu polskiego z dwoma agresorami. Szczególnie wymownym tego symbolem była czterotygodniowa obrona Warszawy, w której obok regularnych oddziałów wojskowych zaangażowała się też ludność cywila miasta. Obrona stolicy przeszła do historii jako jedna z największych i najdłużej trwających bitew tej wojny. Przez 6 lat trwania wojny zginęło około 5,5 mln Polaków. Było to najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach świata.
Nie zapominamy o żołnierzach września oraz ofiarach totalitaryzmów i ich wkładzie w istnienie dzisiejszej, wolnej Polski. Pielęgnujmy pamięć o skutkach wojny, ku przestrodze obecnych i przyszłych pokoleń.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie i Słuchacze!


Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników; na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia; jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy oraz pracowników wdrożyłam procedurę postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.
Procedura zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej. Będzie także przesłana przez e-dziennik.
Proszę o zapoznanie się z jej treścią i jej ścisłe przestrzeganie.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
1. Proszę o podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu. Zwracam uwagę na konieczność odbierania telefonów ze szkoły (nr tel. sekretariatu: 59 810 7662) lub niezwłoczne oddzwanianie, odpowiadanie na maile i wiadomości w e-dzienniku oraz aktualizowanie danych kontaktowych.
2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
3. Uczniowie chorzy, zakatarzeni, kaszlący lub z temperaturą nie będą przyjmowani.
4. Do placówki nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, w razie zaistnienia takiej sytuacji, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu przedmiotów, które nie są niezbędne do nauki.
6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich w budynku głównym, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
7. W drodze do i ze szkoły uczniowie oraz ich opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeniach publicznych.
8. Opiekunowie odprowadzający ucznia mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
9. Przy uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne osoby, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
10. Zaleca się uczniom noszenie maseczek podczas przerw międzylekcyjnych, w pomieszczeniach wspólnych (np. w toalecie, w szatni, w holu) i podczas przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi.
11. Rodzic odprowadzający młodzież przychodzi w maseczce lub w przyłbicy ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przy wejściu do budynku zdezynfekować ręce.
12. Uczeń może przynieść do szkoły przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi osobami oraz nie może ich pożyczać.
13. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje taka potrzeba.
14. W sytuacji konieczności odbioru dziecka ze szkoły rodzic telefonicznie zgłasza odbiór dziecka pracownikowi sekretariatu (tel. 598107662) lub nauczycielowi i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi osobami.


Procedury postepowania otrzymają Państwo poprzez e-dziennik.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Życzę zdrowia i dobrego, spokojnego roku szkolnego 2020/2021.
Z poważaniem
Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2