Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Rekrutacja - LO dla Ósmoklasistów
Prezentacja - LO dla młodzieży
Klasa humanistyczno-prawna
Klasa przyrodnicza
Rekrutacja - LO dla Dorosłych
Prezentacja - LO dla dorosłych
Druki podań
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 3


Deklaracja dostępności cyfrowej

1

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz. U. poz…. ze zmianami) ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty obowiązuje do dnia 7 czerwca 2020 r.
Informuję, iż:

 1. Nauczanie odbywa się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. wszystkim zainteresowanym uczniom (w przypadku niepełnoletniego ucznia - za zgodą rodziców) i słuchaczom zapewnia się na terenie szkoły konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 3. Uczniowie i słuchacze mogą korzystać z księgozbioru po wcześniejszym umówieniu przez e-dziennik z nauczycielem bibliotekarzem.
 4. Biblioteka szkolna będzie czynna:
  a) we wtorek i czwartek w godz. 10.00 - 13.00,
  b) w piątek w godz. 11.00 - 13.00,
  c) w innym terminie umówionym indywidualnie.
 5. Ze względu bezpieczeństwa w konsultacjach będą mogli wziąć udział tylko ci uczniowie i słuchacze, którzy zgłoszą taką potrzebę wychowawcy klasy. Zgłoszenia należy dokonywać na dzień przed terminem konsultacji do godz. 10.00.
 6. Harmonogram konsultacji, wg zgłoszonego zapotrzebowania, został ogłoszony przez e-dziennik.
 7. Konsultacje dla danej klasy odbywają się w wyznaczonych salach.
 8. Konsultacje dla maturzystów odbywają się po umówieniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu, który z jednodniowym wyprzedzeniem powiadomi o nich sekretariat szkoły.
 9. W czasie konsultacji organizowanych na terenie szkoły obowiązują procedury opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Zdrowia (MZ) i Ministra Edukacji Narodowej (MEN).
Procedura dotycząca ucznia lub słuchacza podczas konsultacji na terenie Zespołu Szkół w Sławnie od 1 czerwca 2020 r.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

2

Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna, był gościem pierwszego spotkania online- lekcji wiedzy o społeczeństwie w kl. 1a. Zajęcia poprowadził Mirosław Kopowski. "Samorządni obywatele" to wiodący temat wykładu i dyskusji burmistrza z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. Rozmawiano o roli obywateli w życiu miasta Znakomita lekcja demokracji i samorządności - skomentowali uczestnicy wirtualnego spotkania, uczniowie LO. Panie Burmistrzu! Dziękujemy za wizytę w naszej szkole.

1

Kolejny gość na zajęciach online w sławieńskim liceum. Tym razem, na lekcji języka angielskiego, Nikodem (Eggar's School, Alton) konwersował z uczniami klasy 1a. Zajęcia poprowadziła Iwona Wojniak. Jedenaście lat w angielskich szkołach to dobra rekomendacja umiejętności lingwistycznych Nikodema, któremu za udział w lekcji bardzo dziękujemy.


0

„Świadomy interpretator sztuki malarskiej” to temat publicznej lekcji wiedzy o kulturze, którą online poprowadziła nauczycielka LO w Sławnie, Barbara Gębusia. W lekcji uczestniczył Grzegorz Machłaj, artysta plastyk, kurator wystaw, animator zdarzeń kulturalnych w Sławnie. Wprowadził uczniów w sztukę opisu i analizy dzieła plastycznego. To była niezwykła lekcja czytania tekstów kultury, świata i człowieka, a pretekstem był obraz „Małżeństwo Arnolfinich” Jana van Eycka z 1434 roku. Dziękujemy Mistrzu!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Elżbieta "Matejko" Gaik |

1

Wiking i Wilkołak realizują materiał promujący polskie wybrzeże. Dzisiaj byli w Sławnie i odwiedzili naszą szkołę. Wiking, Wojciech Kulig, dziennikarz, absolwent sławieńskiego liceum, będzie gościem kolejnego spotkania online - 28 maja 2020 r. Zainteresowani udziałem: mial do Jarosław Strześniewskiego. Na zdjęciu z dyrektorem LO w Sławnie, Renatą Biernacką. Filmy, artykuły podróżnicze Wikinga i Wilkołaka znajdziecie na stronie http://wikingiwilkolak.pl. Polecamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

19 maja 2020 r. z inicjatywy Hanny Lińskiej, uczennicy klasy 1a, odbyła się wideokonferencja z Malwiną Giełdon, koordynatorką Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w której uczestniczyli także dyrektor LO, Renata Biernacka i ksiądz katecheta, Wojciech Skiba. Temat spotkania: realizacja w naszej szkole projektów w oparciu o nauki papieża Franciszka zawarte w encyklice "Laudato Si'" ("Pochwalony bądź"), poświęconej trosce o środowisko naturalne człowieka. - Chcemy przybliżyć uczniom naszego liceum szeroko pojęty temat ekologii – mówi ksiądz Wojciech - Zbliżające się działania przybliżą tematy konsumpcjonizmu, przemysłu odzieżowego i jego wpływu na środowisko oraz ludzi, minimalizmu, less waste czy upcyklingu. Czas trwania akcji: czerwiec-listopad 2020. Strona projektu: http://laudatosi.caritas.pl/

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1 Tegoroczna edycja konkursu "Kangur matematyczny" zostanie przeprowadzona zdalnie za pomocą platformy Dzwonek.pl. Konkursowi patronują Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Konkurs właściwy będzie poprzedzony tzw. konkursem próbnym w terminach:
» kategoria Student - 22.05.2020 r. godz.14.30 (klasy II i III)
» kategoria Junior - 22.05.2020 r. godz. 16.30 (klasy I)
Właściwy Konkurs Kangur 2020 odbędzie się w terminie:
» kategoria Student - 28.05.2020 r. godz.16.30 (klasy II i III)
» kategoria Junior - 29.05.2020 r. godz. 16.30 (klasy I)

Powodzenia!
Magdalena Przybył

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Na podstawie §1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
z uwagi na nowe terminy egzaminów maturalnych ulegają zmianie terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam 8 i 9 czerwca 2020 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Według Zarządzenia nr 4/2019 - 2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego z dnia 30 września 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno wychowawczych pozostaje 12 czerwca 2020 r.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1


napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Organizacja procesu kształcenia w obliczu epidemii koronawirusa wymaga wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Najtrudniejsze zadanie mają nauczyciele przedmiotów ścisłych. O nauczaniu zdalnym rozmawialiśmy z Wandą Adamczyk, nauczycielką matematyki w I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie i tegorocznymi maturzystami.
- Zasoby, które do tej pory wspomagały proces dydaktyczny, np. publikowane na stronach CKE, ORE, wydawnictw, platformie edukacyjnej epodreczniki.pl czy też materiały przygotowane przez nauczyciela, teraz odgrywają główną rolę w nauczaniu - mówi Wanda Adamczyk - oczywiście, cel pozostaje bez zmian - realizacja podstawy programowej, oczywiście z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pracy zdalnej. W przypadku nauczania matematyki szczególnie ważne jest monitorowanie aktywności ucznia na bieżąco. Wykorzystuję do tego aplikację Cisco Webex. Platforma umożliwia w czasie wideolekcji udostępnianie pulpitu i zasobów multimedialnych. W czasie webinaru wykorzystuję również tablet graficzny. Nieocenione możliwości daje praca w GeoGebrze, a w udostępnianiu efektów działań sprawdza się także praca w chmurze.

2

- Lekcje odwrócone, które proponuje prof. Wanda Adamczyk to dla nas wyzwanie - mówi Justyna z tegorocznej klasy maturalnej - najpierw samodzielnie zapoznajemy się z nowymi treściami, a podczas spotkania online, ćwiczymy umiejętności i utrwalamy wiedzę. Wykorzystujemy do tych działań Khan Academy. - Na każdej lekcji pani profesor sprawdza, w jakim stopniu opanowaliśmy wiedzę i umiejętności, np. rozwiązujemy zadania w trakcie wideolekcji i przesyłamy pliki z rozwiązaniami. Czasami sprawdzamy wiedzę z użyciem narzędzi cyfrowych, takich jak Testportal albo Kahoot - mówi Maciek z tej samej klasy - Nie można nie pracować, rodzice przynajmniej raz dziennie zaglądają do e-dziennika, chyba częściej niż ja.
- Lekcje matematyki online skłaniają do innego trybu pracy. Od uczniów wymagają systematyczności i samozaparcia, to wyzwanie, które napędza do realizacji celu. Jest to szczególnie pomocne dla maturzystów przed egzaminem, gdyż mogą oni zaplanować sobie naukę w określonym czasie - komentuje Patrycja z byłej klasy 3a.
- Problemem jest to, że niestety nie wszyscy uczniowie mają odpowiedni sprzęt i swobodny dostęp do Internetu. Wówczas muszę stosować alternatywne rozwiązania - podsumowuje Wanda Adamczyk - w nauczaniu zdalnym jednak jedno pozostaje bez zmian - są uczniowie, którzy aktywnie biorą udział w lekcjach, istnieją tacy, którzy potrzebują więcej czasu na przyswojenie wiedzy i umiejętności i jest grupa uczniów niezainteresowanych nauką. Są zatem oznaki normalności.

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Wanda Adamczyk |

1

Drodzy Uczniowie,
zachęcam do poszerzenia swojej wiedzy na temat zawodów poprzez skorzystanie z poniższych linków do interaktywnych quizów. To taka wersja łączenia przyjemnego z pożytecznym. Serdecznie polecam i życzę miłej zabawy!
Irena Rogowska
Szkolny doradca zawodowy

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Agnieszka Smutek-Strześniewska |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Karolina Stępień |

"Zasmakuj w bibliotece" - hasłem Tygodnia Bibliotek 2020, który odbywa się w dniach 8-15 maja. Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa.
Na ten czas proponuję kilka smakowitych tytułów.
Agnieszka Smutek-Strześniewska

!!!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2