Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2020/2021
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2


1

Z okazji "Mikołajek" 6 grudnia 2016 uczniowie klasy 1g i 2g pod opieką wychowawców: Katarzyny Nowackiej i Daniel Wojniaka wyjechali na wycieczkę integracyjno - krajoznawczą do Słupska. Nasze mikołajkowe przygody rozpoczęliśmy w parku trampolin JumpIN. Tam pod fachową opieką trenera odbyła się nietypowa lekcja wychowania fizycznego. Pot na czole i fizyczne zmęczenie potwierdziły skuteczność i atrakcyjność takich form aktywności. Dodatkową wizualną atrakcją okazały się kolorowe skarpetki na stopach naszych uczniów. Dalsza rywalizacja sportowa odbyła się w kręgielni. Tam podzieleni na zespoły rywalizowaliśmy o najlepsze wyniki. Ostatecznie zgodziliśmy się wszyscy na remis. Wszyscy cali i zdrowi wróciliśmy do domów z nadzieją, że to nie nasz ostatni wspólny wyjazd.
Tekst i zdjęcia: Daniel Wojniak

2

3

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

"Wajda" to kolejny interdyscyplinarny projekt edukacyjny, który zrealizowali nauczyciele Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego dla swoich uczniów. Na każdej przerwie międzylekcyjnej mogli wysłuchać miniwykładów o maksisprawach inspirowanych twórczością Andrzeja Wajdy. Wszystko po to, by wyjść poza program szkolny, znaleźć atrakcyjną formę dla trudnych tematów, inspirować i dyskutować. Barbara Gębusia, nauczycielka geografii, mówiła o Łodzi, czyli Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Porównała filmowy portret miasta z jego dzisiejszym obliczem. Mit młodości w filmach autora "Popiołu i diamentu" analizował polonista, Jarosław Strześniewski. Niewinni czarodzieje, "rozumni szałem", tragiczne pokolenie Kolumbów, poszukiwacze straconego czasu, wskrzesiciele romantycznego modelu miłości, w końcu idealiści umierający na stercie śmieci - opowieść o młodości w filmach Wajdy ma różne oblicza. Antyradziecki radziecki Wajda to temat wykładu Siarheia Kaptsiuha. Skomplikowana historia relacji polsko-rosyjskich znalazła ciekawą perspektywę w ujęciu nauczyciela z Białorusi, który w sławieńskim Zespole Szkół wykłada geografię i biologię w języku angielskim. Antyradziecki - tak, antyrosyjski - nie i świadomość, że nigdy nie posiadamy pełnej wiedzy o sytuacji historycznej. Do wystawy "Andrzej Wajda 40/90" nawiązała Wanda Adamczyk, nauczycielka matematyki. W gabinecie matematycznym pojawiła się oś czasu, na której autorka wykładu umieściła reprezentatywny wybór plakatów filmowych Wajdy. Każdy z nich to autonomiczne dzieło sztuki, a jego interpretacja dopełnia interpretację filmu. Ostatni wykład wygłosił Daniel Wojniak, nauczyciel biologii, który przedstawił aktorów drugiego planu filmu "Tatarak"... rośliny wodne strefy szuwarowej i ptaki z rodziny kaczkowatych.
"Nie żałuję, że wszystkie przerwy spędziłem w salach lekcyjnych, warto było" (Konrad z kl. 2a), "Dużo się dowiedziałam" (Aneta z kl. 3a), "Znowu interesujący projekt" (Klaudia z kl. 3a) - wypowiedzi uczniów zamiast podsumowania.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

2

3

Dnia 30 listopada 2016 r. uczniowie liceum wzięli udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu. Prelekcję poprowadziła Pani Magdalena Skrzeczkowska - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sławnie. Podczas spotkania omówiony został wpływ palenia tytoniu na zdrowie kobiet i mężczyzn w wieku reprodukcyjnym oraz wpływ palenia na płód i rozwój dziecka. Ponadto młodzież otrzymała podstawowe wskazówki jak rzucić palenie, a także, co dzieje się z organizmem po rzuceniu palenia. Dodatkową atrakcją spotkania była możliwość dokonania pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu, dzięki urządzeniu o nazwie Smokerlyzer. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia.
Karolina Skibińska

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

2

28 listopada 2016 r. w koszalińskiej delegaturze Kuratorium Oświaty Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Robert Stępień, w imieniu Pani Premier RP, wręczyli dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z naszego liceum Stypendium Premiera otrzymała Agnieszka Peła, uczennica klasy 2a. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele placówek oświatowych, nagrodzeni stypendyści oraz ich rodzice. To są najlepsi z najlepszych - powiedział Robert Stępień. Kurator pogratulował wszystkim tym, których wysiłek został doceniony. Podziękował także rodzicom, wychowawcom i nauczycielom, gdyż bez ich pomocy osiągnięcie takich wyników nie byłoby możliwe. Uroczystość uświetnił znakomity występ zespołu wokalnego Vivere, podopiecznych Pałacu Młodzieży w Koszalinie pod kierunkiem pedagoga wokalnego Leny Charkiewicz.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów (258 zł miesięcznie) przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Serdecznie gratulujemy Agnieszce!

3

4

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

Trwają gimnazjalne konkursy przedmiotowe. Gościmy w naszej szkole uczniów wszystkich gimnazjów Powiatu Sławieńskiego. Na zdjęciu pasjonaci geografii. Życzymy Wam wszystkim powodzenia!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!!!
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Anna Machłaj |

!!!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

2

3

"Międzynarodowe niespodzianki" to tytuł inauguracyjnego koncertu audycji umuzykalniających - wyprawy muzycznej do Mołdawii, na Ukrainę i do krajów bałkańskich. Uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, a przewodnikami Dumitru Harea (fletnia Pana), Artur Banaszkiewicz (skrzypce), Andrij Melnyk (akordeon). Wyprawa okazała się ekscytująca, a wykład Andrzeja Zborowskiego, który koncert prowadził, bardzo ciekawy. Dziękujemy!


napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

2

Święto Niepodległości, wielki dzień dla Polaków- patriotów. To właśnie 98 lat temu, po 123 latach zaborów, Polska znów wróciła jako silna, niepodległa, ale także krwią i mieczem wydarta ziemia spod władzy innych jednostek.
My jako uczniowie Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, lecz równocześnie Polacy, postanowiliśmy w jakiś sposób dać z siebie choć mały płomień pamięci dla naszej polskości. Dlatego 10 listopada udaliśmy się trzyosobową drużyną na Bieg Niepodległościowy w Jarosławcu pod opieką pana Mirosława Kopowskiego. Cała akcja odgrywała się na Centralnym Poligonie Sił Wojskowych. W pierwszej kolejności każda drużyna reprezentująca swoją szkołę losowała numer startowy, dostawała mapę, na której zaznaczone były punkty, kompas oraz kartę na pieczątki, które otrzymywaliśmy na każdym punkcie. Nasza licealna drużyna wyruszyła w drogę z szóstym numerem. Większość z początkowych punktów znajdowała się blisko plaży. Na szczęście tego dnia była niska temperatura, więc bieg po piesku nie sprawiał nam tyle trudności co zwykle. Każdy punkt był widocznie oznaczony flagą Polski, a na niektórych dodatkowo rozpalone były ogniska. Przy 5. punkcie czekał na nas test wiedzy historycznej, składający się z samych pytań zamkniętych. Test ten obejmował wiedzę z okresu od rozbiorów Polski do odzyskania niepodległości w 1918 r. Dobiegając do 11. stanowiska musieliśmy wykazać się umiejętnością posługiwania się kompasem, ponieważ punkt 12. nie był widoczny na mapie, a do dyspozycji jedynie mieliśmy podany azymut. Wydawać może się to trudne, lecz bez żadnych komplikacji, wręcz natychmiastowo, wyznaczyliśmy podany nam azymut i biegnąc przez całą szerokość lotniska dotarliśmy do celu. Na następnym stanowisku czekało na nas kolejne zadanie, czyli rzut granatem. Każdy miał po trzy rzuty do wyznaczonego pola. Sprawnie wykonaliśmy postawione nam wyzwanie i wróciliśmy ponownie do pościgu. Największą trudność podczas całego biegu sprawiło nam znalezienie punktu 15. Zlokalizowany był on na wzgórzu, na które ciężko było się dostać ze względu na drzewa i gęste zarośla. Ostatecznie dotarliśmy na metę z czasem 112 minut, czyli przekroczyliśmy regulaminowy czas, lecz co najważniejsze nie zostaliśmy zdyskwalifikowani, ponieważ nie przekroczyliśmy wyznaczonego progu 120 minut. Powodem do dumy jest fakt, że podczas biegu zdołaliśmy wyprzedzić kilka (ok.2-3) drużyn, które startowały z wcześniejszymi numerami , a zaznaczyć trzeba, że do pokonania mieliśmy ponad 10 km. Będąc nowicjuszami na tego typu imprezie, daliśmy radę i zaprezentowaliśmy się jako drużyna nie będąca słabym ogniwem. Po całym biegu, zmęczeni i przemoczeni, uzupełniliśmy stracone minerały w postaci wojskowej grochówki, kiełbaski z ogniska i ciepłej herbaty. Następnie zostaliśmy przewiezieni autobusem na strzelnicę, na której strzelaliśmy z broni w pozycji leżącej do celu oddalonego o 50 m. Wszystko sprawnie poszło, odwieziono nas z powrotem na miejsce mety, gdzie już po podliczeniu wszystkich punktów odbył się moment kulminacyjny całej imprezy- wręczenie upominków i nagród dla każdej drużyny z osobna. Co najfajniejsze w tym, wszystkie nagrody przyznawane były przez trzy osoby przebrane w stroje noszone podczas wojny, z których jedna z nich wcielała się w postać Józefa Piłsudskiego.
Finalnie nie zajęliśmy żadnego z miejsc na podium, lecz to nie był nasz tegoroczny cel. Podczas imprezy poczuliśmy to, co najważniejsze, czyli ducha rywalizacji, ale także przekonaliśmy się na własnej skórze jak ważną rolę w życiu odgrywa współpraca w drużynie. W jednostce jest siła, a w drużynie potęga, której nic nie jest w stanie powstrzymać. Cały ten bieg bardzo pozytywnie wpłynął na nasze osobiste odczucia. Podczas biegu mogliśmy poczuć się jak prawdziwi żołnierze, którzy opanowują teren idąc punkt po punkcie. Patrząc z takiego punktu widzenia można stwierdzić, iż z całej imprezy jesteśmy zdolni wyciągnąć pewnego rodzaju lekcję życia. Dlatego podsumowując chcielibyśmy całą naszą licealną drużyną rzec, że to co miało miejsce 10 listopada 2016 r. pozostanie w naszej pamięci na długo, co więcej za rok wstawimy się tam raz jeszcze, lecz już jako drużyna walcząca o podium.
Patryk Waszczuk

[przyp. red.: w Biegu Niepodległościowym wzięła udział także drużyna reprezentująca Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2. Gimnazjalistom i licealistom Zespołu szkół serdecznie gratulujemy!].

3

4

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

11 listopada 2016 r. Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Mariackim, później zgromadzeni przemaszerowali na cmentarz komunalny, złożyli wiązanki kwiatów i znicze pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy oraz Krzyżem Katyńskim. Uczestniczyliśmy w tych uroczystościach.

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij obrazek i zobacz więcej zdjęć

Narodowe Święto Niepodległości społeczność Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego uczciła akademią, która odbyła się 10 listopada 2016 r. w szkolnej auli. Jej przebieg był nietypowy, ponieważ składała się z konkursowych prezentacji multimedialnych przygotowanych przez wszystkie klasy oraz wykonania piosenki o tematyce patriotycznej. Świętowaniu tradycyjnie towarzyszył także konkurs na biało-czerwoną klasę. Wyniki konkursu poznamy we wtorek, 15 listopada 2016 r. Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom zaangażowanym w zorganizowanie uroczystości.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

"Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego to jeden z powodów, dla których 4 listopada maturzyści z klasy 3a wybrali się z wychowawcą na wycieczkę dydaktyczną do Koszalina. I film ten, choć w programie była jeszcze wizyta w koszalińskim Muzeum, ze względu na dramatyczny przekaz, smutną prawdę o kondycji współczesnego człowieka, świadomość łatwego przekraczania granicy kat - ofiara stał się najważniejszym doświadczeniem tego dnia i przesłonił wszystko inne. Film trzeba obejrzeć - tego zdania byliśmy wszyscy.

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

.

MODLITWA Św. Tomasza z Akwinu - (tekst z nagrobka w Tuluzie)
"Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam Panie, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, uczynnym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zapasów mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym do końca zachować paru przyjaciół. Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydła, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie moich cierpień i niedomagań w miarę jak ich przybywa, zaś chęć wyliczenia ich staje się z upływem lat coraz słodsza.
Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchiwania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, lecz proszę Cię o wielką pokorę i mniej niezachwianej pewności siebie, gdy moje wspomnienia wydadzą mi się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, iż czasem mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być święty, ale zgryźliwi starcy to jeden ze szczytów osiągnięć szatana.
Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niecodziennych zalet w ludziach. Daj mi Panie łaskę mówienia o tym".   ...amen
-----------------------------------------------------------
Dzień Wszystkich Świętych jest chrześcijańską uroczystością ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych oraz męczenników, którzy są w niebie z Bogiem. Wszystkich Świętych obchodzone jest 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych jest często mylony z następnym (2 listopada) tzw. Dniem Zadusznym (dniem zmarłych) i dlatego w tym dniu przyjęło się czczenie zmarłych i chodzenie na groby. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest w Kościele katolickim od ósmego wieku. Już wtedy Kościół wspominał swoich męczenników. Prawie wszystkie kościoły chrześcijańskie uznają Dzień Wszystkich Świętych, choć np. katolicy i prawosławni modlą się tego dnia do swoich świętych o wstawiennictwo u Boga w otrzymaniu różnych łask, a luteranie modlą się do Pana Boga w intencji swoich świętych. Uważają, bowiem, że świętym jest każdy, żywy i umarły, kto został ochrzczony i kto wierzy w Boga. Dzień Wszystkich Świętych jest dla wszystkich przede wszystkim dniem zadumy i refleksji nad śmiercią i sensem ludzkiego życia.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2