Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Strona główna
Linki
Forum
Ogłoszenia
Pobierz pliki
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2020
Biblioteka
Dokumenty
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Zajęcia dodatkowe
Podręczniki 2019/2020
Samorząd
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Patron
Historia
POW
Konkurs teatralny
Rinteln
Parnas
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2019/2020
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Informacje o LO prosto do skrzynki pocztowej!

kliknij "enter"
userów na stronie: 0
gości na stronie: 5


Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Każdy Zjazd Absolwentów rozpoczyna się Mszą Świętą. O godz. 9:00 ks. prałat Marian Dziemianko (pierwszy katecheta w LO po powrocie religii do szkół) i nasz prefekt, ks. Dariusz Stachula, odprawili w kościele WNMP mszę w intencji uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. Podczas mszy poświęcono nowy sztandar szkoły ufundowany przez absolwentów. Niżej publikujemy tekst homilii wygłoszonej przez ks. Dariusza. Warto go przeczytać, bo mądry i ważny. Zobaczcie także zdjęcia.

Zarzućcie sieci na połów. Wychowanie wyławianiem człowieka

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
1. Błogosławcie Boga całego stworzenia (Syr 50,22). Słowo "Eucharystia" oznacza z języka greckiego dziękczynienie. Uczestnicząc w tej Mszy, dziękujemy Bogu za 70 lat istnienia naszej szkoły, obecnie Zespołu Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego. 9 września 1945 powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. I dobrze, że ta szkoła powróciła do tego układu jako Zespół Szkół. Błogosławimy Boga za to, że przez tyle już lat, tak wielu młodych ludzi osiągnęło odpowiedzialność i dojrzałość, pozwalającą wkroczyć w życie. 70 lat to również spory okres czasu, który skłania do refleksji. Spróbujmy spojrzeć na te lata w świetle tego, co nam dziś powiedział Pan Jezus.
2. Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów (Łk 5,4). Bez wątpienia można powiedzieć, że każda praca pedagogiczna to niejako wypływanie na głębię i zarzucanie sieci na połów. Najpierw jest to wypływanie na głębię ludzkiego człowieczeństwa. Każdy człowiek to osobna głębia kryjąca w sobie wielkie bogactwo. Perła ludzkiego człowieczeństwa jest czasem tak bardzo ukryta głęboko pod powierzchnią ludzkich słabości i uwarunkowań, że ktoś sam nie jest świadomy, jak wielkie bogactwo posiada w swej ludzkiej głębi. Dlatego słusznie jeden z pedagogów powiedział, że wychowanie jest wydobywaniem na powierzchnię z człowieka tego, co jest najpiękniejsze i najbardziej wartościowe w jego człowieczeństwie. Wychowawcy wiedzą, jak trudne jest to czasem zadanie, by poznać głębię wychowanka na tyle, by dostrzec w nim tę bezcenną perłę i pomóc mu ją wyłowić. Wypływanie na głębię i zarzucanie sieci na połów w pracy pedagogicznej oznacza także wyławianie młodych ludzi z głębin tego, co jest złe w świecie i co niszczy ludzkie człowieczeństwo. Otoczenie społeczne często chcę wciągnąć młodego człowieka w wir swoich patologii, by potem tego człowieka brutalnie wyrzucić i zaklasyfikować do marginesu życia społecznego. Dobrze, że wówczas znajdzie się taka instytucja, znajdą się takie osoby, który wyłowią młodego człowieka z tego niszczącego wiru, z którego on sam nigdy by się nie wydostał. Siedemdziesięcioletnia historia naszej szkoły to historia takiego właśnie pedagogicznego "łowienia ludzi". To historia wielu pedagogów, którzy w tej szkole kiedyś wyławiali i nadal wyławiają to, co najcenniejsze w głębi człowieczeństwa wychowanków. To także historia promowania wartości, które na morzu ludzkich doświadczeń są perłami upiększającymi głębię człowieczeństwa.
3. Jakże trafnie te perły w historii naszej szkoły rozpoznali rodzice, pedagodzy, nauczyciele, którzy ukazali je swoim dzieciom i wychowankom. Ci młodzi ludzie na początku 1948 roku w Sławnie, w naszej szkole, zawiązali nielegalną organizację zrodzoną z młodzieńczego buntu i wrażliwości wobec niesprawiedliwości i zniewoleniu przez ówczesną władzę. Mówię oczywiście o Polskiej Organizacji Wojskowej. Jakie perły wartości zostały ukazane uczniom ówczesnego gimnazjum, wskazuje na to treść wstępu jednej z rozpowszechnianych wówczas ulotek: Polacy!!!
Zaklinamy Was na miłość Ojczyzny naszej, na przywiązanie do Wiary Katolickiej, na poszanowanie cnoty obywatelskiej! To wyraźne echo słynnego zawołania: "Bóg, honor, Ojczyzna".
4. Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili (Łk 5,4) - poskarżyli się Jezusowi przyszli apostołowie, którzy przecież doskonale musieli znać się na rybołówstwie i którzy mieli potem "łowić ludzi". Okazuje się, że skuteczność "łowienia ludzi", skuteczność wychowania nie zawsze zależy od metod pedagogicznych i dydaktycznych, nawet jeśli są najlepsze z możliwych. Są bowiem w człowieku takie głębie, do których dociera jedynie sam Jezus. To głębia ludzkiego grzechu. Tu żadne ludzkie metody nie są skuteczne. Właśnie tę ciemną otchłań grzechu dostrzegł w sobie Piotr w spotkaniu z Jezusem i się jej przestraszył: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jezus jednak uspokoił go: nie bój się. Jezus przychodzi po to, by zgładzić ludzki grzech. Dobrze jest zatem, jeśli pedagodzy są świadomi i wierzą, że tylko Chrystus potrafi uzdrowić i odnowić człowieczeństwo tak bardzo czasem wykrzywione przez grzech i ludzkie słabości. Tę rolę Chrystusa dobrze dostrzegli właśnie młodzi peowiacy odwołujący się w ulotce do przywiązania do wiary katolickiej. Nie bali się, że zostali złowieni przez Chrystusa. Nie bali się, że ta Jezusowa sieć ich zniewoli. Przeciwnie - byli pewni, że w tej sieci właśnie zostaną wyłowieni z odmętów grzechu oraz komunistycznego bagna i wypuszczeni na głębokie wody wolności człowieka. W kontekście tej historii i w ogóle historii Polski trudno zrozumieć lęki, które są wywoływane w ludziach poprzez straszenie zniewoleniem ze strony Kościoła. Do tego zarzutu odniósł się nawet Papież Jan Paweł II, gdy w 1997 r. we Wrocławiu w homilii na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego tak mówił: "To, że Kościół jest wrogiem wolności, jest szczególnym nonsensem tu, w tym kraju i na tej ziemi, wśród tego narodu, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak bardzo jest stróżem wolności i to zarówno w minionym stuleciu, jak i obecnie i w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Jest stróżem wolności!". Wolnością, którą niesie Chrystus, może straszyć tylko ktoś, kto sam chce pozbawić człowieka wolności i zniewolić go w imię jakiejś ideologii służącej egoistycznym interesom.
5. Odtąd ludzi będziesz łowił (Łk 5,10). Te słowa Jezusa zachęcają, byśmy nigdy nie zniechęcili się wychowywaniem. Pomyślcie, ile jest radości po tym całym trudzie, jeśli uda nam się choć u jednego wychowanka wyłowić jego cenną perłę talentu lub wyłowić go z głębin zła. W tym łowieniu rybacy oświaty i rybacy Kościoła muszą zrozumieć, że nie są dla siebie wrogami, rywalami i nie chodzi o to, w czyjej sieci znajdzie się więcej ryb. Chodzi o to, abyśmy zwarli siły w łowieniu. Nawet jeśli byśmy całą noc łowili ludzi - warto przez kolejne siedemdziesiąt i więcej lat! Amen.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Bal Absolwentów jeszcze trwa, ale już rozpoczynamy publikowanie pierwszych materiałów dokumentujących uroczystość 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie i VII Zjazdu Absolwentów.
Rejestracja uczestników zjazdu rozpoczęła się o godz. 8:00. Wszyscy otrzymali: identyfikatory, srebrne tarcze szkolne, okolicznościowe wydawnictwa ("Monografię Zespołu Szkół w Sławnie", "Alfabet I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie" i „Historię sławieńskiego progimnazjum 1872-1914" Fritza Kühna), zestaw pocztówek i rysunków przedstawiających budynki szkolne przy ulicy Cieszkowskiego 4, czyli naszą przestrzeń w Sławnie i materiały promocyjne Powiatu Sławieńskiego. Pierwsze spotkania, pierwsze wzruszenia, pierwsze ważne rozmowy, pierwsze spotkanie nas, teraźniejszej społeczności Zespołu Szkół w Sławnie z Wami, absolwentami I LO. Zobaczcie zdjęcia.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Trwa VII Zjazd Absolwentów
z okazji 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie

Od godziny 10:30 jesteśmy w SDK,
później od 12:00 do 17:00 w siedzibie szkoły
(Cieszkowskiego 4)

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
PROGRAM OBCHODÓW 70-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

08:00 Rejestracja uczestników Zjazdu
09:00 Msza św. w kościele WNMP w SławnieRozmiar: 87781 bajtów
10:30 Inauguracja uroczystości w SDK
12:00-17:00 Imprezy i wystawy okolicznościowe w szkole

IMPREZY
12:00 "Lekcja wychowawcza" - program artystyczny
13:00 "Ślepiec" Jana Potockiego, salonowy żart teatralny z morałem
13:30 Promocja książki Fritza Kühna „Historia sławieńskiego progimnazjum 1872-1914
14:00 Roztańczeni absolwenci
14:30 Wykład na temat działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Sławna, spotkanie z absolwentami, członkami POW z 1948 roku
15:00 Urodziny Stasia - w 146. rocznicę urodzin St. Wyspiańskiego
15:30 Wielki Mecz Piłki Siatkowej absolwenci vs nauczyciele
16:00 Występ zespołu absolwentów "Są gorsi"

WYSTAWY OKOLICZNOŚCIOWE
→ "Kartki z kalendarza"
→ "Był taki nauczyciel, był taki przedmiot"
→ "Chwile uchwycone w kadrze"
→ "Wymiany młodzieżowe"
→ "Teatru czar - historia turniejów teatralnych"
→ "Wydawnictwa szkolne, szkolna telewizja"
→ "Języki obce w naszej szkole - rosyjski, łacina, niemiecki, francuski, angielski. Sprawdź, co zapamiętałeś z pierwszej lekcji?"
→ "O tych, którzy odeszli, wspomnienia o nauczycielach i absolwentach"
→ "Sport w naszej szkole"
→ "Zawsze pomocni"
→ "Historia naszej szkoły - najważniejsze wydarzenia"
→ "Najlepsi z najlepszych"
→ "O tych, którzy byli na dywaniku"
→ Spółdzielnia Uczniowska - reaktywacja

18:00 Bal Absolwentów w restauracji "W starym kinie"
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!!!

20 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Sławnie podpisano porozumienie o współpracy sportowej pomiędzy Miejskim Klubem Sportowym Sława Sławno i Zespołem Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Porozumienie dotyczy stworzenia uczniom szkoły dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień sportowych w zakresie piłki nożnej, zgodnie z programem szkoleniowym klubu i jednoczesną realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania szkoły. Uroczystego podpisania porozumienia dokonali: Marek Stukan, Prezes MKS Sława Sławno i Wanda Adamczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie. Zainteresowani uczniowie będą realizowali w tygodniu 10 godzin szkolenia piłkarskiego (4 godzin w-f w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego i 6 godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez trenera Klubu).

! !!!

!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Sara Majkowicz, uczennica kl. 2a I Liceum Ogólnokształcącego, zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie plastycznym "Powiat Sławieński- mój punkt widzenia". Gratulujemy! W dniu 12 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie odbyło się spotkanie Starosty Sławieńskiego - Wojciecha Wiśniowskiego z laureatami III edycji. Celem konkursu było ukazanie Powiatu Sławieńskiego widzianego z perspektywy dzieci i młodzieży. Zgłoszone prace nawiązywały do miejsc charakterystycznych dla naszego regionu, przedstawiając często historyczne i kulturowe budowle oraz walory turystyczne naszej małej ojczyzny. Zgłoszono ponad 200 prac. Sara pracowała pod opieką p. Barbary Gębusi.

2
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1

2
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Igor Majchrzak, uczeń klasy 2 Gimnazjum Dwujęzycznego, zdobył dyplom z wyróżnieniem za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta, który organizuje Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs skierowany był do gimnazjalistów i obejmował znajomość geografii Polski. Celem konkursu było propagowanie wiedzy geograficznej, przyrodniczej oraz szerzenie wiedzy o miejscu i znaczeniu Polski w świecie. Do konkursu przygotowywała Igora p. Barbara Gębusia.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Wygraj swoje marzenia!
Wygraj swoje marzenia!
Wygraj swoje marzenia!
Wygraj swoje marzenia!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

4 maja 2015 r. klasy: pierwsza i druga Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 pojechały na wycieczkę językową do Leonardii (Krupy) i bunkrów Bluchera (Ustka). Cel określiła nam nasza nauczycielka języka angielskiego - zastosowanie w praktyce leksyki i gramatyki języka angielskiego poznanej na lekcjach, czyli w komunikacji mieliśmy zapomnieć o języku polskim. Wydawało się, że będzie ciężko, a jak było? Znakomicie! Dużo gier sprawnościowych, choć pogoda nie sprzyjała, a pani Iwona Wojniak (nauczycielka j. angielskiego w Gimnazjum Dwujęzycznym - przyp. red.) nie zamierzała odpuścić nam angielskiego. Przeciąganie liny - angielski, smaczny posiłek - angielski, geografia - angielski. Największą popularność zdobyło przeciąganie liny-klasa II g była niepokonana. Sami nie zauważyliśmy kiedy polubiliśmy fakt, że angielski na tej wycieczce jest jedynym językiem. Najciekawszym zadaniem, które musieliśmy zrealizować w Leonardii było napisanie objaśnień gier w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Przydało się doświadczenie fanów gier komputerowych ;-)
Następnym etapem była Ustka. Zwiedzaliśmy słynne już bunkry, a ich historię opowiadał nam języku angielskim Igor Majchrzak z kl. 2gim. Zrobił to tak dobrze, że pan Marcin - właściciel muzeum - zaproponował, by Igor oprowadzał angielskich turystów podczas wakacji, ponieważ zadanie wykonał bardzo dobrze, zarówno pod względem historycznym, jak i językowym, no i opowiadał z pasją. W tym momencie motywacja do nauki angielskiego bardzo nam wzrosła : Równie ciekawym punktem tego dnia okazały się zawody w strzelaniu z łuku, w których pierwsze miejsce zajął Borys Tymoszuk. Nagrodą były lody, dla wszystkich!!! Pełni wrażeń wróciliśmy do domu , aby odpocząć przed wtorkowym rajdem do Pomiłowa, do Zielonej Szkoły.
Wtorek. Drugi dzień naszej wyprawy. Maszerowaliśmy godzinę i piętnaście minut. Długo? Pan Kopowski (nauczyciel historii - przyp. red.) twierdził, że nawet nieźle. Czekał tam na nas pan leśniczy, który oprowadził nas po ekologicznej ścieżce edukacyjnej. Dziękujemy! Po zakończeniu leśnej wędrówki, pokrzepieni kiełbaskami z ognoska, zasiedliśmy do stołów i otrzymaliśmy kolejną pracę do wykonania - mieliśmy napisać raporty w języku angielskim o tym, co przeżyliśmy podczas wycieczki. Efekt? Właśnie go czytacie :-)
Gimnazjaliści z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Sławnie

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!

NAUCZYCIELE LO vs ABSOLWENCI LO
Od zawsze w naszej szkole rywalizowały sportowo ze sobą zespoły nauczycieli i uczniów.

Z okazji 70-lecia szkoły zapraszamy na mecz sezonu między drużyną nauczycieli (byłych i obecnych) oraz drużyną absolwentów (wszystkie roczniki). Drużyna przegrana będzie miała szansę zrewanżować się w pojedynku rzutów do kosza.

Wszystkich chętnych do udziału w meczach prosimy o zgłaszanie udziału w meczu: https://goo.gl/h9xvRf
Listę zgłoszonych możecie obserwować pod adresem: https://goo.gl/McIKI6
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Powodzenia na egzaminach! Jesteśmy po Waszej stronie!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja Hubert Franas (absolwent LO i Wydziału Prawa UMK w Toruniu): Konstytucja 3 maja z 1791 roku stanowi symbol polskości. Jako druga, po amerykańskiej, konstytucja na świecie jest uwieńczeniem naszych osiągnięć w dziedzinie demokratyzacji. Na tle ówczesnych państw, ustrój stanowiony przez ten dokument był niezwykle postępowy. Lata demokracji szlacheckiej, mimo idei "złotej wolności" doprowadziły Polskę do upadku z powodu wad ustrojowych. W obliczu zależności od Moskwy, dyktatu obcych mocarstw, rozbioru naszych ziem, Polacy potrafili okazać jedność narodową i głęboką świadomość troski o swój kraj. Likwidacja liberum veto, które stanowiło rzekomo ostoję wolności szlacheckiej, jest świadectwem przekładania ponad własny interes, losów państwa. Przez wiele lat to właśnie prywata i brak odpowiedzialności za wspólny los Polaków były tymi wadami, które najbardziej psuły narodowy charakter.
W XVIII Rosja carycy Katarzyny Wielkiej prowadziła politykę zmierzającą do podporządkowania sobie Polski opartą w dużej mierze na kreowaniu fałszywego wizerunku naszego kraju. Podziwiana przez filozofów Zachodu, za "oświeceniowe rządy" budowała obraz polskiego ciemnogrodu, gdy w Rosji panowała bieda, szerzyły się bunty, a wszystkich opornych władzy zsyłano na Syberię. Polacy tymczasem potrafili stworzyć silne, sprawnie funkcjonujące państwo oparte na konstytucji. Nie było nam jednak dane cieszyć się długo swoimi sukcesami. Propaganda carycy, obawy Prus i Austrii przed umocnieniem się Polski oraz zdrada samych Polaków, która uwidoczniła się w konfederacji targowickiej, doprowadziły do wojny, wojny nie tylko o konstytucję, ale przede wszystkim o wolność i przyszłość naszego kraju.
Jakże wiele wydarzeń z minionych lat ma silne przesłanie dzisiaj. Wobec wielu trudności, z którymi boryka się Polska, musimy być świadomi, że poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę jest fundamentem zmian - zmian na lepsze. Świadomość ta przejawiać się powinna nie tylko w sprawach wielkich, ale przede wszystkim małych, codziennych. Możemy dumnie stać w rzędzie europejskiej rodziny, wnosząc do niej bogactwo przeszłości, które powinno stanowić inspirację dla przyszłości Polski i całej Europy.

Hubert Franas

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
Gimnazjum Miejskie
SP nr 1 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
ZS w Sławsku
ZS w Jarosławcu
Gim. w Malechowie
ZS w St. Jarosławiu
ZS we Wrześnicy
ZS w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
Rozmiar: 5792 bajtów
Tytuł "Szkoła z klasą"
październik 2004

Zobacz stronę konkursu
I miejsce w Polsce
październik 2005

www.edukator.org.pl
Wyróznienie 2007
działy artykułów
działy newsów
Jarosław Strześni...
Dominika Maj, Ein...
Jarosław Strześni...
E. Bartosiak, D. ...
Jolanta Suchańska...
Irena Rogowska, W...
Dominika Maj, Mis...
Michalina Kapelan...
Orszak Trzech Króli
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2