Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Rekrutacja - LO dla Ósmoklasistów
Prezentacja - LO dla młodzieży
Klasa humanistyczno-prawna
Klasa przyrodnicza
Rekrutacja - LO dla Dorosłych
Prezentacja - LO dla dorosłych
Druki podań
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 4


Deklaracja dostępności cyfrowej

1

1 września o godz. 9:00 w Auli Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego odbyła się inauguracja roku szkolnego. W uroczystości uczestniczyli Agata Witkowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu oraz Sebastian Dereń, Sekretarz Powiatu. Społeczność szkoły w nowym roku to 88 uczniów (3 klasy Gimnazjum Dwujęzycznego i 3 klasy I Liceum Ogólnokształcącego).
- Tutaj znajdziecie warunki, aby mogły się spełniać wasze plany i marzenia. Dowodzą tego wyniki egzaminów zewnętrznych. Maturzystom życzę wytrwałości w tym trudnym dla nich okresie, a uczniów pierwszych klas witam w murach Zespołu Szkół. Dokonaliście dobrego wyboru - powiedział Sebastian Dereń, Sekretarz Powiatu. Podziękował także dotychczasowemu dyrektorowi, Pani Wandzie Adamczyk, za bardzo dobrą, obfitującą w sukcesy kadencję oraz zaangażowanie w sprawy szkoły! Na zakończenie wystąpiła Agnieszka Peła, Przewodnicząca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
Informujemy także, że ze stanowiska wicedyrektora szkoły ustąpiła Pani Barbara Gębusia. Jej także dziękujemy za owocną pracę. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora szkoły jego obowiązki będzie pełnił polonista, Jarosław Strześniewski.

2

3

4

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Zapraszamy!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie, Wanda Adamczyk, podsumowała miniony rok, wyróżniła najlepszych, mówiła o tym, co dobre w życiu szkoły, co cieszy i szczególnie zapamiętamy. W uroczystości uczestniczyli: Karol Kruk - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Sławnie, Czesław Hajduk - przedstawiciel POW oraz rodzice uczniów.

Wybrane osiągnięcia uczniów:

Medal Złotego Absolwenta, najważniejsze wyróżnienie szkoły, otrzymał Igor Majchrzak. Igor z powodzeniem brał udział w licznych konkursach gimnazjalnych (finalista trzech konkursów), a średnia wyników na egzaminie gimnazjalnym to 94%. Rodzicom Igora wręczono list gratulacyjny.


Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali:
Agnieszka Peła (średnia ocen - 5,19), zgłoszona do prestiżowej nagrody - stypendium Prezesa Rady Ministrów, Jakub Włodarczyk z kl. 2a (śr. ocen - 5,12), Monika Noga z kl. 2a (średnia ocen - 5,11), Alicja Dwojak z kl. 1a (średnia ocen - 5,00), ), Patryk Waszczuk z kl. 1a (średnia ocen - 5,00), Sara Kownacka z kl. 2a (średnia ocen - 4,78). Rodzicom wymienionych uczniów Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne.

Bardzo prestiżowym wyróżnieniem jest medal przyznawany najlepszemu historykowi szkoły. Fundatorem nagrody jest Polska Organizacja Wojskowa, która działała na naszym terenie w latach 1948-1949. Upamiętnia ją tablica wmurowana w gmach Zespołu Szkół. W tym roku medal został przyznany absolwentowi gimnazjum, Aleksandrowi Michalakowi, który z powodzeniem reprezentował szkołę w konkursie gimnazjalnym oraz konkursie Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Medal wręczył przedstawiciela POW, pan Czesław Hajduk.

Nagrody książkowe za wysoką średnią ocen i zachowanie co najmniej bardzo dobre otrzymali:
a. absolwenci Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2: Weronika Małgorzewicz, Daria Sadowska, Aleksander Michalak, Oskar Stuleblak, Maciej Kubicki, Wiktoria Siastacz, Natalia Nowak,
b. uczniowie klas pierwszych i drugich: Marcelina Woźniak, Maja Hrehorowicz, Karolina Pilarek, Ludwik Turowski, Magdalena Wojniak, Anna Gertig, Mikołaj Grochowalski, Gabriela Stark, Martyna Włodarczyk, Oliwia Kopera, Agata Runowska, Róża Maj.

Prestiżowym wyróżnieniem są tradycyjne Henryczki. W tym roku po raz pierwszy otrzymują je absolwenci gimnazjum:
a. za promocję wartości nauki - Igor Majchrzak,
b. za działalność sportową - Daria Sadowska.

Wiktorii Siastacz przyznano także nagrodę za wierność literaturze i osiągnięcia w zakresie twórczości literackiej.
Po raz kolejny w historii szkoły przyznano tytuł najsympatyczniejszego ucznia naszej szkoły. W tym roku otrzymała go uczennica klasy3g, Natalii Nowak.

Dyplomy za osiągnięcia sportowe otrzymali: Weronika Małgorzewicz, Patryk Kieres, Aleksander Michalak, Klaudia Pilarek, Karolina Pilarek, Anna Tubajska, Anna Gertig, Magdalena Wojniak, Aneta Gniot, Dawid Kostrzewiński, Mikołaj Grochowalski, Ludwik Turowski, Michał Sobiech, Jakub Brylewski, Jakub Wojdat, Arkadiusz Szaryk, Grzegorz Bryk, Cezary Margielewski i Dariusz Ścisło.

Po raz piąty przyznano tytuł najsympatyczniejszego ucznia naszej szkoły, który otrzymały: - Natalia Nowak z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 i Kinga Kurpiel z I Liceum Ogólnokształcącego.

Dyplomy za aktywną pracę w szkolnym wolontariacie otrzymali: Alicja Dwojak, Oliwia Kopera, Agnieszka Peła, Sylwia Szczepańska, Margarita Magierska, Agata Runowska, Karolina Orlikowska, Oskar Węgliński, Wojciech Ceperski, Patryk Waszczuk, Krzysztof Kloc, Kacper Wolowski.

Dyplomy za działalność artystyczną otrzymali: Sandra Mosak, Agnieszka Peła, Margarita Magierska, Alicja Dwojak, Patryk Waszczuk.

Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej przyznało nagrodę Agnieszce Peła za wniesiony pozytywny wkład w szerzenie wiedzy o ochronie prawnej rodziny. To pokłosie stworzenia gry planszowej dla młodzieży i dorosłych "Walcz o swoje prawa!", która znalazła uznanie TUOP.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym. Do zobaczenia za dwa miesiące. Życzymy Wam udanych wakacji!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

W ostatnim tygodniu nauki uczniowie klasy 1a I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie, którzy realizują program edukacji pożarniczej ukończyli kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadził zespół ratownictwa medycznego Symulmed. Był pożar, poszkodowani, łała się krew - z tym wszystkim nas uczniowie znakomicie dali sobie radę. Więcej zdjęć na szkolnym facebooku i profilu firmy Symulmed.

3

7

6

napisał(a): Jarosław Strześniewski |


napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 13 uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Sławnie. To pierwszy sprawdzian szkoły nowego typu w Powiecie Sławieńskim, która oprócz standardowego nauczania dwóch języków (angielskiego i niemieckiego) prowadzi nauczanie biologii, geografii, informatyki w języku angielskim.

Egzamin gimnazjalny obejmował dziewięć przedmiotów. Średnie wyniki są następujące:

  • język polski - 81% (powiat - 65%, miasto Sławno - 66%)
  • matematyka - 57% (powiat 43%, miasto Sławno - 48%)
  • język angielski poz. podstawowy - 79% (powiat - 60%, miasto Sławno - 73%)
  • język angielski poz. rozszerzony - 81% (powiat-43%, miasto Sławno-60%)
  • język niemiecki poz. podstawowy - 50% (powiat - 50%, miasto Sławno-41%)
  • przedmioty przyrodnicze - 65% (powiat-48%, miasto Sławno-50%)

Program Gimnazjum Dwujęzycznego gwarantuje nie tylko dobre przygotowanie z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, ale dodatkowo jest gwarancją uzyskania bardzo wysokich wyników z języka angielskiego i przedmiotów nauczanych dwujęzycznie - biologii i geografii. W porównaniu nie tylko do Powiatu Sławieńskiego, ale i całego kraju, w skali staninowej, uzyskane wyniki są wysokie i bardzo wysokie. Nasi uczniowie zostali przygotowani do kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej każdego typu.
Uczniom, rodzicom i nauczycielom serdecznie gratulujmy. Młoda, bo istniejąca dopiero trzy lata szkoła, jest bardzo dobrą alternatywą oferty edukacyjnej dla szóstoklasistów i ich rodziców.

Procentowe wyniki egzaminów gimnazjalnych

1

2

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w skali staninowej

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

3

4


napisał(a): Jarosław Strześniewski |
.
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

- Jest nas trzech i razem mamy trzy nogi - przedstawia ekipę Fundacji Akademia Integracji jej prezes, Arkadiusz Jabłoński . - Przepraszam, że nie wstaję - dodaje, witając się z młodzieżą Zespołu Szkół w Sławnie. To początek lekcji. Śmieją się wszyscy, najgłośniej Arek. Od wielu lat jeździ na wózku, jego fundacja prowadzi warsztaty integracyjne, podczas których medaliści paraolimpijscy opowiadają o swoim życiu i uczą podstaw szermierki.
Pierwszy problem, który przed nami stawiają to definicja niepełnosprawności. Okazuje się, że wcale nie taka oczywista, że posługujemy się stereotypami. Wspólnie dochodzimy do wniosku, że paraolimpijczyków trudno nazwać niepełnosprawnymi, a jedyna niepełnosprawność, której się boimy to intelektualna i nie mierzona jednostkami chorobowymi, a po prostu... głupota.
Specjaliści z fundacji opowiadają także o własnych wypadkach. Dzielą się tym, jakich zachowań należy uniknąć, by nie doszło do wypadków kończących się niepełnosprawnością. Szczególnie ważny w opowiadanych historiach wydaje nam się moment, w którym człowiek wie już, że jego życie nie będzie takie, jak dotychczas, jest przerażony, samotny, właściwie nie wie jak, po co i dla kogo żyć. Arek zwraca uwagę, że przekraczanie własnych ograniczeń to najtrudniejszy moment i że nikt tego nie zrobi za nas. I w tym momencie integracja jest już pełna. Rozumiemy, że podobne sytuacje zdarzają się w życiu (szkole) często. Gdzie szukać ratunku? W sporcie - podpowiada Radek Stańczuk, uczestnik czterech Igrzysk Paraolimpijskich, wielokrotnie Mistrzostw Świata i Europy. Taki jego przepis na szczęśliwe życie. Najpierw ciężka praca na treningach, potem radość z pierwszych sukcesów. Pasja, która staje się sposobem na życie, spełnianie swoich marzeń i samorealizację. I oni są rzeczywiście szczęśliwi, także w swoich rodzinach i pracy zawodowej.
Możemy także sami spróbować swoich sił w szermierce. Najpierw trzeba usiąść na wózku, to niełatwe. Następnie pamiętać o zasadach walki i dopuszczalnych rodzajach trafień. No i jeszcze refleks, umiejętność koncentracji oraz szybkość podejmowania decyzji - cechy, które mogą się przydać w życiu codziennym.
Znakomita lekcja szybko się kończy. Nauczyliśmy się bardzo dużo. Dziękujemy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Agnieszka Peła, uczennica klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie, stworzyła grę planszową dla młodzieży i dorosłych "Walcz o swoje prawa!". Celem gry jest rozszerzanie wiedzy dotyczącej praw człowieka, ochrony prawnej rodziny, sposobów manipulacji społeczeństwem i wpływania na jego poglądy, a także wiedzy o konwencjach i instytucjach, które walczą o prawa, wolność i równość wszystkich ludzi. Autorka wskazuje także na inną zaletę gry - rozrywkę, która wzmacnia więzy z innymi ludźmi.
Gra powstała w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie, merytorycznym opiekunem był p. Mirosław Kopowski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w LO.

2

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kliknij i zobacz więcej zdjęć
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Kolejny raz wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w Sławieńskim Dniu Dziecka. Pod opieką pań: Magdaleny Przybył i Dominiki Hibner-Kubery przygotowali gry i zabawy dla najmłodszych mieszkańców miasta. Kółko i krzyżyk, puzzle, trzy kubki - popularne gry i fantastyczna ekipa Zespołu Szkół sprawiły, że nasze stoisko odwiedzano tłumnie i bawiono się wyśmienicie. Wszystkim naszym gościom dziękujemy za wspólna zabawę i serdecznie pozdrawiamy!
Wolontariusze Zespołu Szkół: Alicja Dwojak, Oliwia Kopera, Margaritta Magierska, Maja Flek, Maja Hrehorowicz, Marcelina Woźniak, Marika Waćkowska, Agnieszka Peła.
Fot. Agnieszka Smutek-Strześniewska

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

20.05.1966 r. godz. 9.00 piątek w Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie rozpoczął się egzamin dojrzałości z języka polskiego, dzień później z matematyki. 28.05.2016 r. sobota godz. 10.00 -spotkanie dawnych maturzystów. Rozpoczęliśmy mszą św. celebrowaną przez szkolnego katechetę księdza Ernesta. Ciepłe słowa i gorąca modlitwa za żyjących i tych co odeszli bezpowrotnie, niedawno Ala Jasińska i Danusia Krzemień. Głębokie słowa modlitwy i niezwykły, niezapomniany nastrój tej chwili - dziękujemy księże Erneście. A później spotkanie w szkole, a dokładnie w klasie która należała do nas, wszak byliśmy ostatnim rocznikiem przed wprowadzeniem gabinetów przedmiotowych. To nauczyciele przychodzili do nas na lekcje. Na spotkanie też przyszli. Pan mgr Henryk Ratajczyk wicedyrektor, chemik, człowiek o gołębim sercu przekonany, że każdego można zainteresować przedmiotem, pani mgr Bernarda Borowczyk, dla nas Benia, fizyk i perfekcjonista. Jej maturzyści to dzisiejsi pracownicy naukowi w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu i Słupsku. Wydawało nam się, że aby mieć spokój na lekcjach historii wystarczy inteligentnie zagadać pana prof. Kazimierza Witkowskiego. Nawet wyznaczaliśmy dyżury kto dziś ma "problem". Dopiero teraz znalazłam w protokole rady pedagogicznej informację nauczyciela, że "bardzo dobre wyniki dydaktyczne daje metoda na dygresję". Jedno jest pewne - wszyscy rozumieliśmy historię. Największą grupę maturzystów z naszego rocznika stanowili uczniowie pani mgr Albiny Łomnickiej, serdecznej i ciepłej, roztaczającej nad nami skrzydła jak nad własnymi dziećmi (Ania i Jarek byli mali) . Romek, jedyny pan na naszym spotkaniu przyznał się, że do dziś mapy dla niego nie mają tajemnic - jest inżynierem na hydrobudowach. Obecna była wychowawczyni klasy A mgr Helena Kościesza Saniuk i nasza polonistka mgr Zdzisława Nenycz Kordowiecka. Imponowało nam, że wtedy traktowały nas niezwykle dorośle, nauczyły odpowiedzialności, bezpośredni efekt to ósemka polonistów, Jola jest pracownikiem naukowym w Warszawie i czwórka matematyków wśród nich Wiesia Drabina i Marysia Zając pomysłodawczynie i organizatorki naszego spotkania. Wspomnienia obejmowały także tych nauczycieli, którzy odeszli. Ogromny szacunek dla legendy wśród polonistów w liceum pana mgr. Józefa Mroczki uczącego nas stawiania pytań i rozwiązywania problemów, pasjonata teatru i poprawności wypowiedzi. Przez rok uczył polskiego mgr Jan Krop, ale nauczył nas samodzielności myślenia i poszukiwania rozwiązań. Wspominaliśmy dyrektorów Franciszka Pawelca i Adama Mościckiego. Szkoła ponownie otworzyła nam szeroko drzwi i pozwoliła przez moment być jedynymi jej gospodarzami, dyskretnie udzielając pomocy. Mogłam zajrzeć do dokumentów, wykorzystać sprzęt a na koniec spotkania przemiła niespodzianka - każdy z obecnych otrzymał srebrną tarczę szkolną, zamiast tych noszonych przed laty. Najserdeczniejsze i najcieplejsze podziękowania dla pani dyrektor mgr Wandy Adamczyk.
50 lat temu do matury przystąpiło z dwóch klas 68 absolwentów. Maturę zdaliśmy, także egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Przyszły studia, szkoły, różne formy kształcenia się, dokształcania się, a następnie praca zawodowa i emerytury. Na nocnych rozmowach Polaków w Dworku Golikowo opowiadaliśmy o swojej pracy, sukcesach i drobnych niepowodzeniach. W zapisie z posiedzenia rady pedagogicznej jest komentarz naszego wychowawcy prof. Antoniego Surowca w odpowiedzi na skargi pod adresem uczniów z klasy X A i B "są inteligentni, dadzą sobie radę" co znaczyło - nie przeszkadzajcie im. Antoni Surowiec żołnierz AK, więzień sowieckiego łagru miał do nas duże zaufanie. Staraliśmy się go nie zawieść. Wśród nas są naukowcy, nauczyciele, prawnicy, lekarze, inżynierowie, świetni pracownicy. Nasze drogi były różne, ale zasad wyniesionych z domu i ze szkoły nigdy nie zapomnieliśmy. Na pytanie o największy sukces życia odpowiedzi były bardzo podobne - nasze dzieci są mądrzejsze od nas, a nasze wnuki najpiękniejsze i najwspanialsze na świecie.
Janina Olencka kl. XI B. Fot. Krystyna Liminowicz

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Pierwszy raz spotkali się we wrześniu 1997 r. w pierwszej klasie o profilu ogólnym sławieńskiego Liceum Ogólnokształcącego. 28 czerwca 2016 r. w Jarosławcu świętowali piętnastą rocznicę egzaminu maturalnego. Na spotkanie przyjechali z różnych stron świata i Polski: USA , Norwegii , Niemiec, Szczecina, Poznania, Koszalina, Słupska, Sławna... „Wywoływani do odpowiedzi” przez wychowawcę, Mirosława Kopowskiego, opowiadali o tym, co w ciągu minionych lat wydarzyło się w ich życiu. Natomiast szkolne wspomnienia pomogła odświeżyć klasowa kronika. Było więc o wycieczkach klasowych, biwakach, grochówce gotowanej w żeliwnym garnku na ognisku i oczywiście turnieju teatralnym las trzecich. Zgodnie stwierdzili, ze to był bardzo ważny czas w ich życiu. Zaplanowali także następne spotkanie – za 5 lat, z rodzinami, ogniskiem i... grochówką.

3

4

5

6

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

W dniach 20 i 24 maja uczniowie klas 2g i 3g wraz z nauczycielką Elżbietą Gaik w ramach zajęć artystycznych i plastyki odwiedzili pracownię sławieńskiego malarza pana Kazimierza Babkiewicza (Wikipedia). Magiczne chwile żywego kontaktu z barwami obrazów i pasteli wzbogacały równie barwne opowieści twórcy. Podobały nam się również inteligentne i pełne humoru, kunsztowne grafiki. Dzięki tym lekcjom gimnazjaliści mieli okazję bliżej poznać docenianego i nagradzanego w świecie artystę. Dziękujemy!
Elżbieta Gaik

2

3

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2