Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Rekrutacja - LO dla Ósmoklasistów
Prezentacja - LO dla młodzieży
Klasa humanistyczno-prawna
Klasa przyrodnicza
Rekrutacja - LO dla Dorosłych
Prezentacja - LO dla dorosłych
Druki podań
Adres
Jak do nas trafić?
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2


Deklaracja dostępności cyfrowej

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

22 grudnia 2020 r. spotkaliśmy się online z Agnieszką Pestką - absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie, obywatelką świata, artystką młodego pokolenia, mieszkającą i tworzącą w Nowym Jorku, aktywistką zaangażowaną społecznie w akcje na rzecz praw kobiet, w tym m.in. problem handlu ludźmi oraz działania na rzecz praw zwierząt i rozpowszechnianie idei weganizmu, w pracy twórczej zajmuje się rzeźbą i akwafortą. Przeczytajcie co zapamiętaliśmy ze spotkania.
Podróże
Zaczęło się od Polski, podróżowała na tak zwanego "stopa". Zwiedziła cały kraj, ale ciągle jej było mało. Ciekawość i głód poznawania świata zwyciężyły. Ruszyła w świat, 14 państw, kilka kontynentów i wreszcie Nowy Jork. Z perspektywy wielkiego świata doceniła Polskę i Sławno, z którego pochodzi. "Pochodzę z prowincji - przekonuje Agnieszka - ale nie jestem prowincjuszką. Sławno jest takim samym punktem wyjścia jak Warszawa, Poznań, Kraków".
Zwierzęta
Studiując na Uniwersytecie Gdańskim poznała ludzi działających na rzecz ochrony praw zwierząt. Dzisiaj to środowisko tworzy Stowarzyszenie Otwarte Klatki, organizację zrzeszającą osoby walczące o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia. Ważny był dla niej udział w głośnych medialnie akcjach społecznych na rzecz praw zwierząt w Madrycie. Znalazła się tam dzięki programowi Au Pair i weszła w europejskie środowisko ekologicznych aktywistów. Przyjaźnie wtedy zawarte trwają do dzisiaj.
Nowy Jork
Stwierdziła, że jeżeli ma być artystką, to od razu w Nowym Jorku, stolicy świata sztuki. Znajomi uważali to za szaleństwo. "Dla mnie szaleństwem jest brak walki o swoje marzenia i o to kim się jest, bądź chce być" - tłumaczy Agnieszka. Żeby mieć środki na utrzymanie często pracowała po dwanaście godzin dziennie, poza tym zwiedzała galerie, muzea i najważniejsze - uczęszczała na kursy w School of Visual Arts na Manhattanie, słynnej artystycznej uczelni. Twierdzi, że Nowy Jork (i Stany Zjednoczone) daje potężne możliwości rozwoju, realizacji planów, sukcesu, ale trzeba być gotowym na bardzo ciężką pracę. Cena sukcesu? Na początku samotność, praca ponad siły, ale warto.
Rzeźba, sitodruk, fotografia i akwaforta
Zajmowała się różnymi formami sztuki, ale wybrała techniki skupione na metalach. "Uwielbiam chłód i siłę metalu, ten materiał najlepiej mnie wyraża". Na stronie apestka.com znajdziecie wiele zdjęć jej prac - polecamy! Agnieszka ciekawie opowiada o swoje pracy twórczej. Chce, żeby jej dzieła oddawały to, co czuje, myśli, ale jednocześnie były inspiracją dla innych do samodzielnych poszukiwań, oderwania od rzeczywistości, wskazania innych możliwych światów. Kobieta, kobiecość są w centrum jej zainteresowań. Wszystko to bardzo ciekawe.
Spotkanie ważne i inspirujące. Zainteresowanych odsyłam na strony www Agnieszki: www.apestka.com oraz instagram.com/peestka. Po feriach odbędzie się drugie spotkanie online z Agnieszką, już dzisiaj zapraszamy!
Uczniowie klas 2a i 2b o spotkaniu z Agnieszką Pestką przeczytacie klikając "czytaj całość..."

napisał(a): Jarosław Strześniewski czytaj całość... |
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Irena Rogowska |

c

Mamy sukces! Zespół uczniów kl.2b w składzie: Hanna Musiał, Dorota Pszczółkowska, Maksymilian Turowski otrzymał nagrodę główną w konkursie artystycznym w ramach projektu "Diecezjalna Mapa Zanieczyszczeń Powietrza". Uczennica kl.2a - Julia Andrzejewska-Wasieczko - otrzymała wyróżnienie. Nagrodzone prace to filmy autorskie przedstawiające sposoby na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie lokalnym.
Konkurs był częścią działań projektu "Ekologia integralna encykliki Laudato Si" realizowany przez Caritas Polska i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opiekun szkolny - Elżbieta Gaik. Gratulujemy nagrodzonym!
Elżbieta Gaik

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

.

Relacje "rodzice-dzieci" były tematem zajęć online, które poprowadziła Karolina Stępień w klasie 2b. Lekcja miała charakter warsztatowy. Młodzież wchodziła w role dorosłych i z ich perspektywy oceniała typowe sytuacje z życia polskich rodzin. Pojawiło się wiele ważnych pytań i jeszcze ważniejszych odpowiedzi. Czy rodzić powinien być autorytetem dla swoich dzieci? Kiedy jest wiarygodny? Czy stosuje czytelne zasady? Jakie są obowiązki dzieci i rodziców? Czy łatwo młodym przyznać się do błędu? I najważniejsze z pytań, które pojawiło się na lekcji - Czy umiemy (dzieci i dorośli) przebaczać? Odpowiedzi uświadomiły uczestnikom spotkania potrzebę uważności w życiu i przekonanie, że zaspokojenie podstawowych wartości: miłości, zrozumienia, bliskości drugiej osoby to najprostsza droga do szczęścia, droga do zbudowania szczęśliwej rodziny.
- Celem zajęć było kształtowanie inteligencji emocjonalnej - mówi Karolina Stępień, pedagog w sławieńskim liceum - bez umiejętności rozpoznawania, nazywania emocji oraz uczuć trudno poznać samego siebie i tworzyć pozytywne relacje, np. z rodzicami.
Zainteresowanych tematem zachęcamy do obejrzenia filmów: https://tiny.pl/7vmq2 i https://tiny.pl/7vmq8

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Karolina Stępień |
1 2

Ho, ho, ho...idzie, idzie...Mikołaj...z liceum prosto do naszego Sąsiada, czyli Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, żeby przekazać wszystkim Wychowankom życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wielką paczkę wypełnioną prezentami, na które, zdaniem Mikołaja, wszystkie dzieci zasłużyły. Paczkę przygotowaliśmy w ramach licealnej akcji Świąteczna Pomoc Sąsiedzka.
Irena Rogowska

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wymagania egzaminacyjne
W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzeniu załączniku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej - podobnie jak w 2020 r. - absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Arkusze egzaminacyjne
Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów.

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 20 pkt (ok. 12-15 zadań - głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach); część 2: wypracowanie - 50 pkt.
Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt - zadania zamknięte; 17 pkt - zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015-2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Czas trwania: 120 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
W przypadku języków obcych nowożytnych - ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym - nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Inne zmiany na egzaminach
Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Niezbędne dokumenty matury w 2021 r. znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest obrońcom praw człowieka walczącym o poszanowanie praw człowieka.
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby - te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.
Przeczytajcie prezentację Hanny Lińskiej i Zuzanny Grudzień.
Karolina Stępień

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1 Dzisiaj, w ramach konsultacji, odwiedzili nas w szkole maturzyści. Nie mogliśmy przegapić okazji, żeby to uwiecznić i podzielić się tą radością. A ponieważ mikołajki tuż, tuż, więc przesyłamy mikołajkowe pozdrowienia. Wszyscy tęsknimy za Waszą obecnością i wyczekujemy rychłego powrotu do szkoły. Dbajcie o siebie i innych:)
Irena Rogowska

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, sposoby zapobiegania zakażeniom HIV i zachorowaniom na AIDS, promowanie asertywnych zachowań w sytuacjach ryzykownych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS to cele obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie.
- W tym roku postawiliśmy na edukację i przeprowadziliśmy Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV - powiedziała Aleksandra Stępień, koordynatorka akcji w liceum - poza tym lekcje biologii wzbogaciliśmy o zagadnienia profilaktyki AIDS, a na facebookowej stronie szkoły ukazał się artykuł na ten temat.
Wyniki konkursu udowodniły, że licealiści wiedzą dużo. Dorota Pszczółkowska oraz Hanna Musiał uzyskały 100% poprawnych odpowiedzi, a sześcioro uczniów - Łucja Łysiak, Weronika Jarosz, Oliwia Koszal, Aleksandra Iwaniuk, Oliwia Borowiec oraz Jakub Łopata - 90%. Serdecznie gratulujemy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Aleksandra Stępień |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2