Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Rekrutacja - LO dla Ósmoklasistów
Prezentacja - LO dla młodzieży
Klasa humanistyczno-prawna
Klasa przyrodnicza
Rekrutacja - LO dla Dorosłych
Prezentacja - LO dla dorosłych
Druki podań
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 5


Deklaracja dostępności cyfrowej

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja Hubert Franas (absolwent LO, student Wydziału Prawa UMK w Toruniu): Konstytucja 3 maja z 1791 roku stanowi symbol polskości. Jako druga, po amerykańskiej, konstytucja na świecie jest uwieńczeniem naszych osiągnięć w dziedzinie demokratyzacji. Na tle ówczesnych państw, ustrój stanowiony przez ten dokument był niezwykle postępowy. Lata demokracji szlacheckiej, mimo idei "złotej wolności" doprowadziły Polskę do upadku z powodu wad ustrojowych. W obliczu zależności od Moskwy, dyktatu obcych mocarstw, rozbioru naszych ziem, Polacy potrafili okazać jedność narodową i głęboką świadomość troski o swój kraj. Likwidacja liberum veto, które stanowiło rzekomo ostoję wolności szlacheckiej, jest świadectwem przekładania ponad własny interes, losów państwa. Przez wiele lat to właśnie prywata i brak odpowiedzialności za wspólny los Polaków były tymi wadami, które najbardziej psuły narodowy charakter.
W XVIII Rosja carycy Katarzyny Wielkiej prowadziła politykę zmierzającą do podporządkowania sobie Polski opartą w dużej mierze na kreowaniu fałszywego wizerunku naszego kraju. Podziwiana przez filozofów Zachodu, za "oświeceniowe rządy" budowała obraz polskiego ciemnogrodu, gdy w Rosji panowała bieda, szerzyły się bunty, a wszystkich opornych władzy zsyłano na Syberię. Polacy tymczasem potrafili stworzyć silne, sprawnie funkcjonujące państwo oparte na konstytucji. Nie było nam jednak dane cieszyć się długo swoimi sukcesami. Propaganda carycy, obawy Prus i Austrii przed umocnieniem się Polski oraz zdrada samych Polaków, która uwidoczniła się w konfederacji targowickiej, doprowadziły do wojny, wojny nie tylko o konstytucję, ale przede wszystkim o wolność i przyszłość naszego kraju.
Jakże wiele wydarzeń z minionych lat ma silne przesłanie dzisiaj. Wobec wielu trudności, z którymi boryka się Polska, musimy być świadomi, że poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę jest fundamentem zmian - zmian na lepsze. Świadomość ta przejawiać się powinna nie tylko w sprawach wielkich, ale przede wszystkim małych, codziennych. Możemy dumnie stać w rzędzie europejskiej rodziny, wnosząc do niej bogactwo przeszłości, które powinno stanowić inspirację dla przyszłości Polski i całej Europy.

Hubert Franas

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

Na część pisemną egzaminu zdający zgłasza się z:

 • dokumentem tożsamości (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę także ze świadectwem ukończenia szkoły,
 • przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE. Nieprzestrzeganie tej zasady może stanowić podstawę do unieważnienia egzaminu,
 • otrzymanymi kreskowymi naklejkami kodowymi (szkoły oraz numerem PESEL).

Na część ustną egzaminu zdający zgłasza się z:
 • dokumentem tożsamości (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę także ze świadectwem ukończenia szkoły,
 • na egzamin z języka polskiego dodatkowo z ramowym planem prezentacji i bibliografią oraz materiałami dozwolonymi przy prezentacji,

Zdający ma obowiązek:
 • zgłosić się na każdy egzamin, do wskazanej sali zgodnie z harmonogramem,
 • na egzaminy pisemne poranne najpóźniej o godz. 8.30 (przed salą egzaminacyjną), a na egzaminy popołudniowe najpóźniej o godz. 13.30.
 • na egzaminy ustne zdający zgłaszają się odpowiednio wcześniej (przynajmniej 90 minut wcześniej) niż wyznaczona godzina orientacyjna, aby zapewnić płynność egzaminu,
 • okazać dokument tożsamości (i świadectwo ukończenia szkoły w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę), jeśli zostanie o to poproszony.
 • pracować na egzaminie samodzielnie. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

Zdający nie może:
 • spóźnić się na egzamin, osoby spóźnione nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej, (dotyczy także każdej części egzaminu z języków obcych na poziomie rozszerzonym),
 • wnosić na salę egzaminacyjną przyborów innych niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE,
 • wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.
 • wnosić na salę toreb, plecaków itp. Jeśli zdający będą mieli je ze sobą, musza je pozostawić w miejscu wskazanym przez zespół nadzorujący egzamin.

Ważne odnośniki:

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Zobacz więcej zdjęć

Dzisiaj odwiedziliśmy Gimnazjum w Malechowie, prezentowaliśmy tam naszą ofertę edukacyjną. Organizatorzy stworzyli znakomitą atmosferę, dziękujemy Wam! Wierzymy, że było to ważne spotkanie dla obydwu stron. Rozmawialiśmy głównie na temat kontynuacji nauki w naszej szkole, ale także o codziennym życiu w sławieńskim LO, imprezach, wycieczkach... i nauczycielach. Jeżeli po spotkaniu z nami i lekturze materiałów rekrutacyjnych pojawiły się nowe pytania to zapraszamy do naszej szkoły - metodę postępowania znajdziecie tutaj. Pozdrawiamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Zobacz więcej zdjęć

25 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich Zespołu Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Abiturientom LO wręczono nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia i najważniejsze - świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość uświetnili goście: Andrzej Protasewicz - Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego, przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców oraz rodzice maturzystów.

Najlepszą abiturientką rocznika 2014 została Justyna Łopata - otrzymała Medal Złotego Absolwenta, najważniejsze wyróżnienie liceum i list gratulacyjny Starosty Powiatu Sławieńskiego. List gratulacyjny otrzymali także rodzice Justyny - Beata i Marek Łopata.
Medal Złotego Absolwenta otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen - średnia uzyskanych przez Justynę ocen wynosi 4,81.

Kolejne nagrody i wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali: Ewelina Łopata, Aleksandra Noga, Michał Siernicki, Patrycja Gniewczyńska, Joanna Kuczun, Ewa Maluśka, Maria Kiełdanowicz, Paulina Kurpiel.

Statuetki Henryczków, prestiżowej nagrody przyznawanej od 2001 przez Radę Pedagogiczną przyznano:
- za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - Oliwii Marszałek oraz Mateuszowi Wardakowi,
- za działalność na rzecz innych - Patrycji Gniewczyńskiej,
- za działalność artystyczną w zakresie piosenki - Darii Korowajczyk,
- za najlepszą frekwencję - Justynie i Ewelinie Łopatom.
Za aktywną działalność społeczną oraz godne reprezentowanie szkoły przyznano także nagrodę Andrzejowi Wygasiowi.

Uhonorowano szczególnie zaangażowanych w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu: Natalię Owczarek, Natalię Poborską, Anitę Zep, Aleksandrę Miszczyk, Honoratę Szurmak, Natalię Felczak, Aleksandrę Noga, Karolinę Bińczy, kKamilę Mojsym, Andrzeja Wygasia, Aleksandrę Sytnik, Wiesławę Chachlowską, Patrycję Gniewczyńską, Paulinę Prylewską, Darię Pietrzykowską, Marlenę Sławską, Martynę Andrusieczko, Martę Śpiewak, Marię Kiełdanowicz, Ewę Maluśką, Dominika Sowińskiego, Oliwię Marszałek, Paulinę Kurpiel.

Wyróżniono zaangażowanych w działalność kulturalną: Aleksandrę Krawczyk, Wiesławę Chachlowską, Patrycję Gniewczyńską, Alicje Kopę, Anitę Zep, Sebastiana Kowalskiego, Andrzeja Wygasia, Patryka Grędę.

Za osiągnięcia sportowe dyplomy otrzymali: Oliwia Marszałek, Maria Kiełdanowicz, Julita Sielecka, Kinga Pietras, Natalia Poborska, Joanna Wolska, Anita Zep, Dagmara Zwolińska, Paulina Gawrych, Joanna Polakowska, Mateusz Wardak, Igor Kowalski, Dominik Kotarski, Łukasz Surówka, Michał Siernicki, Mateusz Kartowicz, Piotr Wojciechowski, Przemysław Fengler, Damian Witkowski, Patryk Gręda.

Pani dyrektor podziękowała także rodzicom maturzystów, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do podwyższenia standardów pracy szkoły i poświęcili temu celowi swój cenny czas, a byli to: Elżbieta Gniewczyńska, Małgorzata Król, Katarzyna Hőning, Izabela Ginda. Jarosław Kotarski.

W części artystycznej zebrani obejrzeli slajdowisko, dokumentujące czas nauki w szkole, które przygotowała p. Agnieszka Smutek, a narratorem był Eryk Fedyniak. Fot. Daniel Wojniak.

Absolwentom życzymy najwyższych wyników na egzaminach maturalnych!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kliknij i zobacz więcej zdjęć
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

Łukasz Suchanowski, uczeń klasy 2b, zajął 4 miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914–1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy wyklętych". Zabrakło 1 p., żeby Łukasz został laureatem konkursu. Niemniej sukces oczywisty i Łukaszowi oraz jego opiekunowi, prof. Mirosławowi Kopowskiemu, serdecznie gratulujemy.
Z przyjemnością także informujemy o sportowym sukcesie prof. M. Kopowkiego, który zajął I miejsce w Trójboju Stołowym (szachy, brydż, tenis stołowy). Zawody o randze mistrzostw powiatu odbyły się 30 marca 2014 r. w Postominie. Brawo panie profesorze!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Zobacz więcej zdjęć

11 kwietnia w naszej szkole odbył się wykład poświęcony inżynierii materiałowej, która jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Temat trudny, niewdzięczny, ale prof. Tomasz Suszko i prof. Roman Olik (naukowcy z Politechniki Koszalińskiej) jego popularyzację zamienili w spektakl, który zahipnotyzował słuchaczy, a zawiłości fizyki stały się jasne i zrozumiałe.
Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu - tłumaczy Magdalena Drzewiecka, nauczycielka fizyki w LO, która od wielu lat animuje współpracę naszej szkoły z z Politechniką Koszalińską. - Jest to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. - Jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Rozwój cywilizacji technicznej zależy przecież w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów - dodaje Magdalena Drzewiecka.
W wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy politechnicznej z Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 2 i licealiści. - Najciekawsze w prelekcji były tematy wytwarzania i kształtowania własności metali oraz rozwój nowych materiałów i technologii - mówią uczniowie z klasy 2b. Pierwszoklasistów natomiast zainteresowało wszystko, co dotyczyło jednego ze stanów skupienia, a mianowicie - plazmy.
Pokazy doświadczalne, które towarzyszyły wykładowi okazały się bardzo widowiskowe, m.in. tworzenie kuli plazmowej, która wypełniona tlenem bądź odpowiednią mieszanką gazów, wewnątrz stawała się kolorowa, poprzez pojawiające, wijące wstęgi wyładowań elektrycznych. Wszystko razem okazało się ciekawe nie tylko dla fizyków, ale i humanistów. Wszyscy odkrywali świat na nowo.

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Magdalena Drzewiecka |

.

"Naród, który traci pamięć, traci sumienie", powiedział Zbigniew Herbert, wybitny poeta XX wieku. Chcemy pamiętać o katastrofie smoleńskiej i wybitnych Polakach, którzy wtedy zginęli, stąd geneza wykładu Łukasza Suchanowskiego "Prezydent Lech Kaczyński. Fenomen i pamięć" wygłoszonego w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Autor wykładu z właściwą sobie rzetelnością przedstawił najważniejsze fakty prezydentury Lecha Kaczyńskiego, dbając o obiektywizm przedstawionych treści, jednocześnie unikając populistycznego politykowania. Ważny wykład. Dziękujemy prelegentowi z klasy 2b, a także uczniom i nauczycielom, którzy byli obecni na wykładzie.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1
2
3
4

8 kwietnia 2014 r. prezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną w Gimnazjum nr 1. Dziękujemy tym, którzy odwiedzili nasze stoisko. Wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki w sławieńskim liceum, tych, którzy chcą poznać naszą szkołę zapraszamy na Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, który odbędzie się 26 kwietnia 2014 r., startujemy o godz. 11:00. Będzie okazja do bezpośrednich rozmów z uczniami i nauczycielami. Zapraszamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej zapraszamy na wykład Łukasza Suchanowskiego z klasy 2b pt. "Prezydent Lech Kaczyński. Fenomen i pamięć", który odbędzie się 10 kwietnia (czwartek) o godz. 10.35 w gabinecie nr 3. Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja poświęcona ofiarom katastrofy.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Protokół z posiedzenia jury XXI Turnieju Teatralnego Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Jury w składzie: Andrzej Protasewicz (przewodniczący), Joanna Kosińska (Gimnazjum Miejskie nr 1), Sylwia Radko (Gimnazjum w Malechowie), Małgorzata Nowak (Gimnazjum w Sławsku) Marian Krakowski (ZSA w Sławnie), Joanna Kuczun, Martyna Andrusieczko, Dominik Sowiński - I Liceum Ogólnokształcące w Sławnie

w dniu 3 kwietnia 2014 r. postanowiło przyznać nagrody w kategoriach:

 • najlepszy spektakl - klasie 2a za spektakl "Nietykalny"
 • najlepszy reżyser - Klaudii Sochacka, Natalii Radzka za spektakl "Nietykalny"
 • najlepsza pierwszoplanowa rola żeńska - Klaudii Strzeleckiej za rolę Panny Młodej w spektaklu "Wesele"
 • najlepsza pierwszoplanowa rola męska - Mateuszowi Nowakowi za rolę Eryka Swana w spektaklu "Nietykalny"
 • najlepsza drugoplanowa rola żeńska - Oli Suchanowskiej za rolę Sally Chessington w spektaklu "Nietykalny"
 • najlepsza drugoplanowa rola męska - Konradowi Lekanowi za rolę Czepca w spektaklu "Wesele".


Nagrodę Publiczności otrzymała klasa 2a za spektakl "Nietykalny".

Jury przyznało także wyróżnienia:
 • Krystianowi Ksyckiemu za… elastyczność
 • klasie 2a za scenografię
 • Patrycji Węgrzyn za opracowanie muzyczne
 • Maciejowi Sulikowskiemu, Łukaszowi Suchanowskiemu, Piotrowi Dwulitowi, Mateuszowi Gutowi, Erykowi Fedyniakowi, Annie Tworek - za grę aktorską
 • klasie 2b za program spektaklu
 • klasie 2b za plakat.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Nasza akcja fotografowania ludzi, którzy lubią sławieńskie liceum została przyjęta bardzo dobrze. Dzisiaj umieszczamy wykonane zdjęcia na naszej internetowej stronie i serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy... nas lubią :-) ,uczestniczyli w naszym przedsięwzięciu i było to dla nich miłe doświadczenie. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, dziękujemy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kondolencje
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

! 25 marca dziesięcioro uczniów rywalizowało o miano najlepszego tłumacza języka angielskiego w Zespole Szkół w Sławnie.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów niełatwą sztuką przekładu, która wymaga nie tylko znajomości słownictwa, ale też umiejętności interpretacji tekstu, oddania emocji, barwy wypowiedzi. W tłumaczeniu tekstów piosenek istotne było wyczucie frazy oraz „wartość dodana” - to, co czyni przekład tekstem literackim, nie jedynie wierną kopią.

W roli tłumaczy świetnie sprawdzili się:
I miejsce - Piotr Dwulit, kl. II b
II miejsce - Adrianna Borówka, kl. III b
III miejsce - Oskar Stuleblak, kl. I gimnazjum (!)
wyróżnienie - Kamil Kucharski, kl. II a.

Laureatom gratulujemy, życząc kolejnych osiągnięć. Partnerami konkursu i fundatorami nagród były wydawnictwa językowe Oxford University Press oraz Pearson.
Elżbieta Szostak

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

ks. Kazimierz Dullak

ks. Kazimierz Dullak (profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i koszalińskiego Wyższego Seminarium Duchownego) poprowadził w naszej szkole Rekolekcje Wielkopostne. Trzy dni wykładów i rozmów skłaniających do refleksji związanych z istotą tego, co wydarzyło się Wielkiej Nocy. Podsumowując rekolekcje chcemy zatrzymać się i ponieść dalej pytanie o istotę bycia chrześcijaninem. Zapytać samych siebie - co to znaczy, że jestem uczniem Chrystusa? Jak ten fakt ma wpływ na moje życie? Czy nadchodzące święta sprowadzę tylko do zewnętrznych gestów związanych z tradycją, obyczajowością? Istotą przytoczonych pytań nie jest chęć oceny, ale raczej sprowokowanie poważnego dialogu z samym sobą. Chcemy być prawdziwi, bez względu na etykiety. Dziękujemy księdzu profesorowi za ten ważny czas i serdecznie pozdrawiamy.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2