Komitet Organizacyjny
Komitet Organizacyjny ds. VII Zjazdu Absolwentów LO w Sławnie ukonstytuował się w dniach 08 i 20 października 2014 r. w następującym składzie:
 1. Janusz Mikołajewski
 2. Wanda Adamczyk
 3. Jan Franas
 4. Iwona Granisz
 5. Dorota Grucza
 6. Leszek Słowikowski
 7. Romualda Słowikowska
 8. Aleksandra Bukowska
 9. Wojciech Ludwikowski
 10. Anna Cieplik
 11. Barbara Gębusia
 12. Wioletta Grzebień
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma