Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informuję Państwa Słuchaczy, którzy nie spełnili warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego w sesji zimowej w roku szkolnym 2022/2023, iż w sekretariacie można odebrać decyzję dyrektora szkoły dotyczącą skreślenia z listy słuchaczy. Dotyczy słuchaczy zakończonego semestru trzeciego lub piątego.
Sekretariat jest czynny w dni powszednie w godz. 8.00- 15.00
Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Skip to content