Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informuję Państwa Słuchaczy,
którzy nie spełnili warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego w sesji letniej, iż w sekretariacie można odebrać decyzję dyrektora szkoły dotyczącą skreślenia z listy słuchaczy.
Sekretariat jest czynny w dni powszednie w godz. 8.00- 15.00.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Informuję Państwa Słuchaczy, którzy nie spełnili warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego w sesji zimowej, iż w sekretariacie można odebrać decyzję dyrektora szkoły dotyczącą skreślenia z listy słuchaczy. Dotyczy słuchaczy zakończonego semestru trzeciego lub piątego. W okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły sekretariat jest czynny w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00. Odbiór dokumentów będzie następował po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu. W placówce obowiązuje przestrzeganie zasad zachowania reżimu sanitarnego.

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Skip to content