Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informuję Państwa Słuchaczy wszystkich semestrów, którzy porzucili szkołę, iż w sekretariacie można odebrać decyzję dyrektora szkoły dotyczącą skreślenia z listy słuchaczy.
Sekretariat jest czynny w dni powszednie w godz. 8.00- 15.00

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Skip to content