Ubezpieczenie

Ogłoszenie - ubezpieczenie młodzieży Zespołu Szkół w Sławnie w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą młodzież Zespołu Szkół w Sławnie
im. J. H. Dąbrowskiego, wybrała:

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk Vienna Insurance Group

Suma dobrowolnego ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

  • 23 000 zł – 100% świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierć w wyniku NW, zawału serca i udaru mózgu;
  • 51 000 zł – śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Składka za ubezpieczenie: 48 zł

Osoby zainteresowane prosimy o wpłatę do dnia 08.10.2021 r. w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji (pobierz właściwy plik):

  1. Ogólne warunki ubezpieczenia edu plus
  2. Oferta Ubezpieczenia 2021-2022 – materiał informacyjny
  3. Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w INTER RISK
  4. Druk zgłoszenia szkody.
Skip to content