Ubezpieczenie

Ogłoszenie - ubezpieczenie młodzieży Zespołu Szkół w Sławnie w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców, jako firmę ubezpieczającą młodzież Zespołu Szkół w Sławnie
im. J. H. Dąbrowskiego, wybrała:

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk Vienna Insurance Group

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Skip to content