Kategorie
Bez kategorii

Wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów

Wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów

13 maja 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie odbyła się uroczystość wręczenia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów Hannie Lińskiej. Wyróżnienie to przypadło uczennicy klasy IIIa,
która przez dwa lata uzyskiwała najwyższe wyniki w nauce – w roku szkolnym2020/2021, za który
otrzymała tę prestiżową nagrodę, Hania miała średnią ocen 5,40.
Hania to osoba o niezwykłej osobowości, zawsze aktywnie włącza się w życie społeczności
szkolnej, inspirując innych uczniów. Wśród rówieśników cieszy się dużym autorytetem, o czym
świadczy fakt, że dwukrotnie została wybrana na Przewodniczącą Samorządu Szkolnego, a trzeci rok
jest gospodarzem klasy. Jest aktywną wolontariuszką, podejmującą i realizującą wiele inicjatyw –
związała się z Caritas Laudato Si, współtworzyła pierwszy ekologiczny projekt „Młoda Ekomoda” na
terenie Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, mający na celu uświadomienie i zmianę modelu
konsumpcji wśród młodzieży szkół średnich. Tworzy projekt EkoLiceum, którego celem jest dążenie
do tego, aby szkoła stała się bardziej proekologicznym miejscem. Ponad to zorganizowała warsztaty
językowe dla licealnej młodzieży z przedstawicielami Caritas ze Słowenii, Niemiec i Białorusi, a w
planach ma założenie Chill Room – pokoju relaksu, w którym uczniowie będą mogli umacniać
zaburzone przez pandemię relacje. Jest także autorką wykładu o nadmiernej konsumpcji – fast
fashion oraz wpływie przemysłu odzieżowego na środowisko oraz propaguje ideę less waste – mniej
śmieci.
List gratulacyjny został wręczony przez dyrektora szkoły, panią Renatę Biernacką. W
uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodziny Hani oraz wychowawca klasy. Hannie serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Kategorie
Bez kategorii

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Dzisiaj w naszym LO odbyła się prelekcja z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu – przeprowadzona przez Panią Magdalenę Kruk z Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Sławnie.

Udostęnj:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content