Podręczniki LOD

Szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Sławnie w roku szkolnym 2021/2022

Klasa 2 (4-letnie LOD) Semestr III, Semestr IV

Przedmiot

Podręcznik lub  inne materiały (autor, tytuł, wydawnictwo)

Język polski
(zakres rozszerzony)

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 cz. 1 i cz.2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era

Język angielski

M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy, Pearson

Język angielski
w turystyce (przedmiot uzupełniający)

Bez podręcznika

Historia

A. Kucharski, A. Niewęgłowska,  Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era

Geografia

 

 

T. Rachwał, R. Uliszak, P. Kroh, Oblicza geografii  2 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era

Biologia

A. Helmin, J. Holeczek, Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era

Fizyka

Bez podręcznika

 

Matematyka

(zakres rozszerzony)

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek,
J. Wesołowska, Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony
, Nowa Era

Klasa 3 (3-letnie LOD) Semestr V, Semestr VI

Przedmiot

Podręcznik lub  inne materiały (autor, tytuł, wydawnictwo)

Język polski

M. Chmiel, R. Pruszyński, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 3. Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era

Język niemiecki

S. Mróz-Dwornikowska, Meine Welttour 3. Podręcznik języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era

Matematyka

A. Przychoda, M. Strawa, Z. Łaszczyk, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik do liceum i technikum,
klasa 2
, WSiP

A. Przychoda, M. Strawa, Z. Łaszczyk, Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik do liceum i technikum,
klasa 3
, WSiP

Skip to content