Profil przyrodniczy

Profil przyrodniczy

Informacja o przedmiotach w zakresie rozszerzonym

Jednym z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w profilu przyrodniczym jest geografia. Dzięki wiedzy geograficznej staniesz się  dociekliwy oraz ciekawy świata. Rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, nauczysz się interpretować i lepiej rozumieć zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie. Dowiesz się, dlaczego warto zwiedzać świat i gdzie warto pojechać, poznasz kulturę i obyczaje innych ludzi, dzięki czemu rozwiniesz się jako człowiek otwarty na świat i pełen tolerancji. Zrozumiesz, z jakim problemami boryka się ludzkość, dlaczego ochrona środowiska jest ważna i odnajdziesz w sobie duszę odkrywcy. Nabędziesz umiejętności, dzięki którym staniesz się człowiekiem aktywnym, o szerokich horyzontach,  który dostrzega powiązania między przyrodą a zjawiskami społeczno-gospodarczymi oraz takim, który potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i współpracować z innymi. W konsekwencji staniesz się człowiekiem przygotowanym do życia we współczesnym świecie. Pamiętaj, że geografia to przedmiot, który daje możliwość studiowania na wielu kierunkach, nie tylko przyrodniczych, ale także ekonomicznych, społecznych czy politechnicznych.

Biologia, jako nauka dla miłośników i pasjonatów przyrody, pozwoli zrozumieć Ci procesy życiowe organizmów i poznać jak funkcjonuje  ciało człowieka. Zdobędziesz umiejętność praktycznego prowadzenia badań i  doświadczeń oraz udoskonalisz  umiejętność obserwacji świata roślin i zwierząt. Planowanie i wykonywanie eksperymentów rozwinie Twoją zdolność logicznego i twórczego myślenia. Uczniowie realizujący podstawę programową w zakresie  rozszerzonym uczestniczą w lekcjach warsztatowych. W czasie zajęć odbywają się projekty grupowe oraz interaktywne lekcje z użyciem nowoczesnych technologii, w tym pomocy naukowych, m.in testu wykrywającego konflikt serologiczny, czy testu określającego płeć mózgu. W ramach tego profilu kształcenia zaprojektowano ciekawą innowację pedagogiczną „Biologia z dietetyką”, której realizacja rozpocznie się już w pierwszej klasie i pozwoli Ci poszerzyć swoje zainteresowania związane z dietetyką i fitnessem, edukacją zdrowotną,  biologią i chemią żywności. Na zajęciach zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia, podstaw prawidłowego odżywiania i komponowania różnorodnych diet, w tym  leczniczych i fizjologii człowieka. Poznasz zasady prowadzenia edukacji żywieniowej i doradztwa żywieniowego. Ponadto nauczysz się przygotowywać treningi dla osób w różnym wieku i stopniu zaawansowania. Ta propozycja edukacyjna będzie sprzyjała korelacji różnych dziedzin i praktycznemu zastosowaniu   wiedzy. Dzięki niej dowiesz się, czy żywność light jest niskokaloryczna, czy sport to zdrowie i czym są choroby cywilizacyjne.

Biologia otwiera perspektywy podjęcia studiów: medycznych, weterynaryjnych, w zakresie psychologii, kosmetologii, na AWF, technologii żywności, na innych kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych, a nawet … pożarniczych.

Język angielski w zakresie rozszerzonym ukierunkuje Cię na gromadzenie wiedzy i umiejętności przydatnych w dalszym kształceniu i pracy zawodowej, stworzy Ci możliwości biegłego poruszania się w publikacjach obcojęzycznych. W klasie drugiej dużo czasu poświęcimy na język angielski w turystyce oraz wirtualne wycieczki po świecie. Oprócz realizacji podstawy programowej  będziesz mieć możliwość współpracy międzynarodowej w programie e-Twinning. Lekcje będą się odbywały  w fonetycznej pracowni językowej.

Zdobędziesz szanse na  kontynuowanie nauki za granicą oraz na polskich uczelniach z językiem angielskim jako wykładowy, a także zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych. Rozszerzony język obcy otwiera drogę na większość kierunków studiów.

Osoby ze znajomością języków obcych są poszukiwane na rynku pracy. Dodatkowa znajomość zagadnień z dietetyki, biologii, chemii, edukacji zdrowotnej, zwiększa szanse zatrudnienia w branży: kosmetycznej, dietetycznej, farmaceutycznej, spożywczej, itp.

Rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia dzięki zajęciom pozalekcyjnym z mistrzem dyscyplin: szachów i brydża.

Skip to content