Profil humanistyczno-prawny

Profil humanistyczno-prawny

logo profilu humanistyczno-prawnegoInformacja o przedmiotach w zakresie rozszerzonym

Jeśli wybierzesz klasę humanistyczno-prawną, jednym z Twoich przedmiotów rozszerzonych będzie język polski. Dzięki literaturze staniesz się człowiekiem o szerokich horyzontach w myśleniu, potrafiącym widzieć więcej i głębiej, rozumiejącym mechanizmy funkcjonowania człowieka i grup społecznych. Sprawność językowa, umiejętność komunikowania się z innymi oraz umiejętność pisania tekstów uczyni z Ciebie prawdziwego humanistę.
Nabędziesz także umiejętności w zakresie analizy przedstawienia teatralnego, filmu, dzieła malarskiego i innych tekstów kultury, tworzenia tekstów dziennikarskich i innych treści medialnych, inscenizowania spektaklu. Doświadczysz dziennikarstwa w praktyce, nauczysz się wykorzystywać nowe media. Pomogą Ci w tym zajęcia pozalekcyjne. W konsekwencji rozwiniesz swoje zainteresowania i  praktyczne umiejętności badacza tekstów kultury, pogłębisz wiadomości, odkryjesz pasje i odnajdziesz swoją drogę.

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy niezbędnej do właściwego postrzegania współczesnego świata, a nabyte umiejętności pozwolą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym czy gospodarczym, na zrozumienie zasad, którymi kierują się państwa i społeczeństwa. Może to mieć  kluczowe znaczenie dla Ciebie, ponieważ  wchodzisz w nowy rozdział swojego życia. Już w pierwszej klasie rozpocznie się realizacja innowacji pedagogicznej „Elementy prawa”.

Przedmiot ma na celu przygotować Cię do aktywnych działań, a zdobyta wiedza umożliwi ubieganie się o różnorodne kierunki atrakcyjnych studiów.

Język angielski w zakresie rozszerzonym  ukierunkuje Cię na gromadzenie wiedzy i umiejętności przydatnych w dalszym kształceniu i pracy zawodowej.

Oprócz realizacji podstawy programowej  będziesz mieć możliwość współpracy międzynarodowej w programie e-Twinning. Lekcje będą się odbywały  w fonetycznej pracowni językowej.

Zdobędziesz szanse na  kontynuowanie nauki za granicą oraz na polskich uczelniach z językiem angielskim jako wykładowy, a także zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych. Rozszerzony język obcy otwiera drogę na większość kierunków studiów.

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi i społecznymi planujących w przyszłości studia na atrakcyjnych kierunkach: prawo,  administracja,  edytorstwo, informatyka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, socjologia, historia, historia sztuki, pedagogika, psychologia, kierunki filologiczne, migracje międzynarodowe, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, medioznawstwo, politologia, etnografia, etnologia, archeologia, resocjalizacja, praca socjalna, zarządzanie publiczne, zarządzanie reklamą, religioznawstwo, kulturoznawstwo, polonistyka, bezpieczeństwo narodowe, informacja naukowa, komparatystyka, prawo własności intelektualnej i mediów, studia euroazjatyckie.

Rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia dzięki zajęciom pozalekcyjnym z mistrzem dyscyplin: szachów i brydża.

Skip to content