Historia

HISTORIA SZKOŁY

Historia sławieńskiego liceum rozpoczyna się w lutym 1878 roku, kiedy miasto przekazało teren pod budowę szkoły przy ulicy Cieszkowskiego 4. Pierwsze prace rozpoczęto we wrześniu, a 18 października odbyła się uroczystość wmurowywania kamienia węgielnego. Ukończenie gmachu szkolnego miało jednak miejsce dopiero w 1928 roku. Dodatkowo placówka dysponowała budynkiem mieszkalnym dla dyrektora,  a także gospodarczym. Do roku 1930 szkoła w Sławnie funkcjonowała jako progimnazjum, później gimnazjum. W roku 1936 przekształcono je w szkołę    średnią typu licealnego. rysunek szkoły
9 września 1945 roku
utworzone zostało Państwowe Gimnazjum i Liceum (cztery lata gimnazjum oparte na siedmioletniej szkole podstawowej, dwa lata liceum). Rok szkolny 1945/1946 rozpoczęło 14 uczniów, a zakończyło 146, z których 13 złożyło egzamin maturalny. Była to pierwsza matura w Sławnie. Dyrektorem placówki był wówczas Edmund Krzywkowski, zaś kadrę, obok dyrektora, stanowili nauczyciele: Edmund Niciejowski, Tadeusz Łaszcz, Natalia Konopnicka, Leokadia Wojtysiak, Jadwiga Emiljanowicz, Wincentyna Szwarczewska, Roman Wojtysiak, Franciszek Balsam, Maria Pióro i ks. Ludwik Mazur. Uruchomiono również internat, który funkcjonował do roku 1994.

Istotnym wydarzeniem w historii szkoły było utworzenie w 1948 roku przez grupę uczniów konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Kilka miesięcy później nastąpiły aresztowania,      a organizację rozwiązano. W 2008 roku odsłonięto tablicę pamiątkową z nazwiskami jej członków.

nauczyciele i uczniowie przed budynkiem szkoły 1981 r.
25 września 1965 roku szkole nadano imię Jana Henryka Dąbrowskiego i odbył się I Zjazd Absolwentów, podczas którego liceum otrzymało sztandar. 22 czerwca 1985 roku miał miejsce II Zjazd Absolwentów. Natomiast z okazji jubileuszu 40‑lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego wydano opracowanie dotyczące historii szkoły „40-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie 1945-1985. Kartki z kronik szkoły 22.VI.1985”. Opracowania jubileuszowe kontynuowano co 10 lat. Ostatnią monografię pn. „70 lat Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego” opublikowano w 2015 roku.  Wówczas, podczas VII Zjazdu Absolwentów w dniu 6 czerwca 2015 r., absolwenci podarowali szkole nowy sztandar.

Zespół Szkół w Sławnie jest gospodarzem autorskiego i wielopokoleniowego turnieju teatralnego, który ma ponad 40-letnią tradycję. Obecnie corocznie organizuje Powiatowy Turniej Teatralny oraz Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej objęte honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Sławieńskiego. Od 1992 roku współpracuje z niemiecką szkołą średnią Gymnazjum Ernestinum w Rinteln.

W historii szkoły odnotowano bardzo wiele ważnych wydarzeń. Uczniowie osiągali liczne sukcesy, zdobywali laury na najwyższych szczeblach olimpiad i konkursów przedmiotowych. Jako absolwenci piastowali odpowiedzialne stanowiska społeczne związane z kulturą, nauką, sportem i polityką.

Mottem szkoły jest łacińska sentencja Seneki Młodszego:  Non scholae, sed vitae discimus (Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia)

 

Placówki powołane w historii szkoły

1945 – Państwowe Gimnazjum i Liceum

1948 – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego (jedenastolatka)

1962 – Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących

1970 – Liceum (czteroletnie)

1977 – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Henryka Dąbrowskiego

2002 – Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Sławnie
  2. I Liceum Profilowane w Sławnie

2005 – Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Sławnie
  2. I Liceum Profilowane w Sławnie
  3. I Liceum Uzupełniające w Sławnie
  4. I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sławnie
  5. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sławnie

2013 – Gimnazjum Dwujęzyczne nr 2 w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Obecnie, w wyniku reform oświaty, Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego tworzą dwie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące oraz I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

DYREKTORZY W LATACH 1945-2016

Edmund Krzywkowski 1945-1951

Franciszek Żamejć
1951-1953

Piotr Żurych
1953-1955

Franciszek Balsam
1955

Antoni Rybol
1955-1959

Wilhelm Witaszek
1959-1961

Wacław Kuczyński
1961-1962

Franciszek Pawelec
1962-1964

Adam Mościcki
1964-1967

Franciszek Pawelec
1967-1971

Eustachy Bindas
1971-1972

Bohdan Kaniewski
1972-1980

Marian Morytko
1980-1982

Bohdan Kaniewski
1982-1987

Stanisław Ciosk
1987-1991

Janina Olencka
1991 - 2001

Marek Szczepański
2002-2011

Wanda Adamczyk
2011-2016

Skip to content