Office 365

O usłudze Office 365 dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Sławnie.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszego liceum otrzymują na cały okres edukacji/pracy bezpłatny dostęp do usługi Office 365, między innymi aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote i innych.

Loginem do usługi jest służbowy adres w postaci imię.nazwisko@liceumslawno.com (imię+kropka+nazwisko@liceumslawno.com) bez polskich znaków.

Jednorazowe hasło jest generowane przy założeniu konta. Podczas pierwszego logowania system wymusza jego zmianę.

Login i hasło uczniowie klasy I otrzymują od swojego wychowawcy. Należy je zapamiętać (lub zapisać w bezpiecznym miejscu).

Swoich danych logowania nie należy udostępniać innym osobom.

Prośbę o przypomnienie hasła uczniowie zgłaszają swojemu wychowawcy, a nauczyciele i pracownicy bezpośrednio administratorowi.

Skip to content