Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

I Liceum Ogólnokształcące w Sławnie uzyskało w październiku 2021 roku wsparcie finansowe w ramach  rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Dzięki dotacji celowej z budżetu państwa  w wysokości 14 000 złotych oraz 3 500 złotych wkładu własnego Powiatu Sławieńskiego zakupiono trzy monitory interaktywne, które zainstalowano w gabinetach przedmiotowych.

Nadrzędnym celem programu jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania oraz rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli, zmiana sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK poprzez udostępnienie zastosowania w procesie nauczania nowoczesnych pomocy  dydaktycznych. Nowy rodzaj sprzętu  stanowi również potencjalne wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

Do szczegółowych  celów programu „Aktywna tablica” należy:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Opracowano harmonogram działań, których wdrożenie przewidziano w roku szkolnym  2021/2022.

baner aktywna tablica

Skip to content