Samorząd słuchaczy

Skład Samorządu Słuchaczy 2022/2023

  • Agnieszka Tomczak – przewodnicząca
  • Łukasz Gulbicki – wiceprzewodniczący
  • Magdalena Szymborska – skarbnik
  • Karol Sendecki – sekretarz

Opiekun Samorządu – Urszula Poborska

Skip to content