Kategorie
Bez kategorii

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2022 r., o godz. 19:30, zapalmy w oknach świece.


13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie na terenie całego kraju stanu wojennego oraz powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która miała przejąć władzę w Polsce. Oficjalnie stan wojenny wprowadzono z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w okresie zimowym. Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego.


Prawdziwym celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku przez „Solidarność”. Działalność „Solidarności” została zawieszona, a głównych działaczy z Lechem Wałęsą na czele zatrzymano. Internowano ponad 10 tysięcy osób. Jeden z obozów dla internowanych powstał w Darłówku w ośrodku wypoczynkowym „Gniewko” wrocławskiego „Mostostalu”. Przebywali tam m.in.: Andrzej Celiński, Andrzej Drawicz, Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki, późniejsi architekci Okrągłego Stołu i twórcy pierwszego polskiego rządu po częściowo wolnych wyborach w 1989 r.


Pojawienie się na ulicach czołgów i transporterów opancerzonych oraz obostrzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego (m. in.: godzina milicyjna od 22.00 do 6.00 rano, zakaz opuszczenia swojej miejscowości, kontrola rozmów telefonicznych, anulowanie rozmów międzynarodowych, cenzura korespondencji, zawieszenie wszystkich tytułów prasowych poza „Trybuną Ludu”, „Żołnierzem Wolności”) na początku sparaliżowały społeczeństwo. Mimo to protesty wybuchały już w pierwszych dniach stanu wojennego. Najkrwawsze wydarzenia miały miejsce podczas strajku w kopalni „Wujek” w Katowicach, 16 grudnia 1981 r. zginęło tam 9 górników a 21 zostało rannych.


Stan wojenny w Polsce pochłonął co najmniej 56 ofiar śmiertelnych. Formalnie został zawieszony 22 lipca 1983 roku, jednak wiele rozporządzeń obowiązywało do roku 1989.


Zachęcamy do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. W 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczcijmy pamięć poległych w starciach z milicją, śmiertelnie pobitych na komisariatach, a także zwykle zapomnianych, zmarłych z powodu braku opieki medycznej.
Zdjęcie pt. „Czas Apokalipsy”, które publikujemy to symbol stanu wojennego, jego autorem jest Chris Niedenthal.


13 grudnia 2022 r., o godz. 19:30, zapalmy w oknach świece.

Skip to content