Renata Biernacka

Jesteśmy w Erasmus+!

W październiku bieżącego roku dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, Renata Biernacka, podpisała z Narodową Agencją Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dwie umowy na realizację projektów finansowanych z programu Erasmus+.
Pierwsza z nich dotyczy akcji KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Realizacja projektu pod nazwą Learning without borders (Nauka bez granic), numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074149, rozpoczęła się 1 października 2022 r. i będzie trwała 18 miesięcy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, a całkowita kwota środków wynosi 29 985,00 euro. Zakłada rozwój językowy nauczycieli oraz otwarcie na nowe możliwości współpracy zagranicznej szkoły. Dzięki temu zamierzamy wzmocnić europejski wymiar naszego liceum przez promowanie elementów wielokulturowych i proeuropejskich.
Planowane są wyjazdy 11 nauczycieli Zespołu Szkół w Sławnie na dwutygodniowe mobilności szkoleniowe, z czego ośmiu weźmie udział w kursach języka angielskiego, a trzech w kursach metodycznych, w tym w zakresie języka niemieckiego. Kompetencje językowe lub metodyczne poszczególni nauczyciele będą szlifować na Cyprze, Malcie, w Irlandii, Hiszpanii oraz w Austrii.
Druga umowa będzie realizowana w ramach akcji K210-SCH – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej. Współpraca placówek oświatowych, jako projekt pod tytułem Wellness Through Heritage Handicrafts, numer projektu: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000082780, rozpoczęła się 1 listopada 2022 r. i zakończy się 30 kwietnia 2024 r. Przedsięwzięcie współfinansuje Unia Europejska, a całkowita kwota środków wynosi 60 tysięcy euro, z czego 20 tysięcy euro przypada na realizację naszych działań.
Trzy szkoły z różnych środowisk: Colegiul Tehnic Mihail Sturdza Iasi z Rumunii (http://www.gsmsis.ro), Carsamba 75. Yil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi z Turcji (www.casml.meb.k12.tr) i Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego połączyły siły, aby zmniejszyć negatywny wpływ pandemii na nasze społeczności i ożywić atmosferę społeczności szkolnej; przywrócić integracyjne, angażujące środowiska nauczania poprzez silne partnerstwo, które będzie inspirowane przez tradycyjne rzemiosło.
Wśród celów, które chcielibyśmy osiągnąć znalazły się:
– wspieranie naszych uczniów w radzeniu sobie z wyzwaniami;
– zwiększenie ich poczucia przynależności do społeczności, motywacji do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych i społecznych;
– wzmocnienie pozytywnych interakcji społecznych i komunikacji;
– zwiększenie samoświadomości i umiejętności, wytyczanie nowych ścieżek rozwoju dla uczniów, poszukiwanie, uczenie się i praktykowanie nowej umiejętności (tradycyjnej sztuki i rzemiosła). Będziemy stwarzać możliwości, które pozwolą naszym uczniom na doświadczenie tradycyjnych praktyk artystycznych i tworzenie własnych dzieł;
– zwiększenie zainteresowania i wiedzy związanej z koncepcjami rękodzieła i sztuki tradycyjnej krajów partnerskich;
– świadomość kulturowa, międzykulturowa, większa empatia dla różnorodności;
– wzrost umiejętności ICT, językowych i miękkich;
– rozwój umiejętności motorycznych, kreatywnego rozwiązywania problemów, podejmowania ryzyka, podejmowania decyzji.
Każda organizacja będzie u siebie gościła po sześciu uczniów oraz trzech nauczycieli z każdej ze szkół partnerskich. Planuje się wyjazd do Rumunii w lutym 2023 r. oraz do Turcji przed końcem zajęć dydaktycznych w roku 2022/2023, natomiast Zespół Szkół w Sławnie, który pełni rolę koordynatora projektu, zaprosi do siebie partnerów na spotkanie, połączone z ceremonią zamknięcia, jesienią 2023 roku.
Podczas wszystkich mobilności zostaną zorganizowane warsztaty tradycyjnego rękodzieła, a powstałe prace zostaną zaprezentowane na wystawach w każdej ze szkół.

Uczniowie są proszeni o śledzenie komunikatów. Wkrótce rozpoczynamy rekrutację.

Renata Biernacka-

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content