Komunikat dotyczący dostępu do wyników egzaminu maturalnego w roku 2023

UWAGA!
INDYWIDUALNE WYNIKI ZDAJĄCYCH EGZAMINU EGZAMINU MATURALNEGO
NIE BĘDĄ DOSTĘPNE
NA STRONIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU​

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:
1. wszyscy zdający egzamin maturalny posiadający szkołę macierzystą, tzn.
– tegoroczni absolwenci,
– absolwenci z lat ubiegłych, którzy przystąpili do egzaminu w swojej szkole,
– absolwenci z lat ubiegłych, którzy przystąpili do egzaminu w innej szkole (skierowani przez OKE na swój wniosek),

będą mieli dostęp do swoich wyników:
◦ od dnia 7 lipca br. (od godz. 10.00),
◦ po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://ziu.gov.pl),
◦ za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej lub przy użyciu profilu zaufanego.

Świadectwa dojrzałości, aneksy, zaświadczenia oraz informacje z wynikami egzaminu maturalnego dla absolwentów wskazanych w pkt 1. będą do odbioru od dnia 7 lipca br. w szkole macierzystej.
2. wszyscy zdający egzamin maturalny, którzy nie posiadają szkoły macierzystej, tzn. zdający, którzy składali deklarację w OKE w Poznaniu, będą mieli dostęp do swoich wyników:
◦ od dnia 7 lipca br. (od godz. 10.00),
◦ po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://ziu.gov.pl),
◦ za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole, w której przystąpili do egzaminu lub przy użyciu profilu zaufanego.

Świadectwa dojrzałości, aneksy, zaświadczenia oraz informacje z wynikami egzaminu maturalnego dla absolwentów wskazanych w pkt 2. będą do odbioru w szkole, w której zdający przystąpili do egzaminu od dnia 7 lipca do dnia 28 lipca 2023 r.
Po tym terminie dokumenty zostaną odesłane do OKE w Poznaniu.

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content