uczestnicy konkursu siedzą w ławkach na auli

Wojewódzki etap konkursów przedmiotowych

Zachodniopomorski Kurator Oświaty powierzył sławieńskiemu liceum organizację wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych ze względu na wieloletnie doświadczenie w organizacji konkursów rejonowych. Zmagania uczniów szkół podstawowych rozpoczęły się 14 lutego 2022 roku Konkursem Języka Polskiego, a zakończą 25 lutego 2022 roku Konkursem Wiedzy o Społeczeństwie. Uczestnicy, którzy zdobędą 90% możliwych punktów uzyskają tytuł laureata, natomiast uczestnicy po uzyskaniu 30% punktów otrzymają tytuł finalisty.
Organizator informuje, że uczestnicy etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania reżimu sanitarnego. Przypomina także, że uczestnicy powinni posiadać legitymacje szkolne, przybory do pisania, a podczas konkursu geograficznego, chemicznego i fizycznego mogą używać linijki i prostego kalkulatora.
– Życzymy powodzenia, niech zwyciężają najlepsi! – podsumowuje dyrektor LO Renata Biernacka.
Agnieszka Smutek-Strześniewska

Udostęnj:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content