Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Międzynarodowy Dzień Białej Laski czyli święto osób niewidomych i niewidzących.
Odpowiadając na apel uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy postanowiliśmy zaangażować się w kampanię społeczną pod hasłem: „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!”.
Celem akcji jest kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z dysfunkcją wzroku, zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom niewidomym, niewidzącym i słabowidzącym oraz zauważenie ich problemów.
Uczniowie zgromadzeni w auli naszej szkoły podczas krótkiego apelu w ciszy i skupieniu wysłuchali listu napisanego przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Ludwika Braille’a w Bydgoszczy.
Apel zakończyło wspólne obejrzenie filmu pt. „N jak Niewidomy” abyśmy mogli lepiej zrozumieć, na czym polega pokonywanie codziennych trudności osób niewidomych, niewidzących i słabowidzących.
Życzymy wszystkim osobom z dysfunkcją narządu wzroku, aby świat stawał się dla nich przyjazny i wszystkie zamknięte dotąd drzwi zostały otwarte.
Karolina Stępień

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content