uczestnicy konkursu

Nagrody i wyróżnienia w I Powiatowym Konkursire Plastycznym „Wolni od uzależnień”

Dnia 8 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy zwyciężyli i zostali wyróżnieni w I Powiatowym Konkursie Plastycznym „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ” pod hasłem „Wolni od Internetu” dla szkół podstawowych. Nagrody wręczyli Wicestarosta Andrzej Protasewicz oraz Dyrektor Renata Biernacka.
Konkurs miał na celu wzrost poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych i innych współczesnych uzależnień, promocje zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, upowszechnianie właściwych postaw oraz zaangażowanie w działania profilaktyczne i uzyskanie oryginalnych projektów prac.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie prac plastycznych dowolną techniką. W plastycznych wyścigach wzięli udział uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych w powiecie sławieńskim, którzy wykazali się bogatą wyobraźnią, niezwykłymi zdolnościami plastycznymi oraz ogromną pomysłowością.
Nagrody zostały zakupione ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie oraz Starostwa Powiatowego w Sławnie za co serdecznie dziękujemy!
Uroczystość umilił występ muzyczny uczennicy klasy III A Mai Janus.
Wszystkim uczniom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za chęć udziału w konkursie i gratulujemy nagrodzonym uczestnikom!
 
Karolina Stępień

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content