Nauczyciele dyplomowani

Nauczyciele dyplomowani

W środę, 6 września 2023 r. w Koszalinie, odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Wśród awansowanych nauczycieli byli także pedagodzy z I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie: Agnieszka Smutek-Strześniewska i ks. Piotr Łowicki.
Akty nadania wręczyli Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek oraz Tomasz Wójcik – Wicewojewoda Zachodniopomorski.
Stopień nauczyciela dyplomowanego jest najwyższym stopniem awansu zawodowego w oświacie. Może uzyskać go nauczyciel mianowany, który posiada odpowiednie kwalifikacje, odbył staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego uzyskaną od dyrektora szkoły oraz uzyskał pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją egzaminacyjną.
Naszym nauczycielom gratulujemy niezłomnej determinacji w podnoszeniu swoich kwalifikacji, a co za tym idzie jakości pracy naszej szkoły! Życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.
(js)

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content