Kategorie
Bez kategorii

Odbiór świadectw maturalnych

Szanowni Absolwenci!
Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych 7 lipca 2023 r. od godziny 12:00 w sekretariacie szkoły.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa dojrzałości, mogą do odbioru upoważnić inną osobę. Szkoła nie będzie udzielać informacji telefonicznie.

Szczegóły dostępu elektronicznego do wyników znajdziecie na stronie internetowej OKE.

(js)

Skip to content