Ślubowanie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

30 września 2022 r. pierwszoklasiści I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów podczas uroczystości ślubowania.
W obecności Wicestarosty Sławieńskiego Andrzeja Protasewicza, dyrektora i nauczycieli ślubowali wytrwale pracować nad sobą dla dobra własnego, rodziców i ojczyzny, szanować narodowe tradycje, czcić imiona bohaterów narodowych, strzec wartości ojczystych obyczajów i piękna mowy polskiej, darzyć szacunkiem rodziców, nauczycieli i wychowawców, w szkole stwarzać atmosferę koleżeństwa, przyjaźni i harmonii godnej ucznia szkoły średniej, stając się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

Renata Biernacka, dyrektor szkoły w swoim przemówieniu przypomniała zebranym motto szkoły, słowa rzymskiego myśliciela Seneki Młodszego, które winno charakteryzować uczniów sławieńskiego liceum – „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.
Uroczystość zakończył akt pasowania na ucznia oraz wręczenie pamiątkowych certyfikatów.
Po oficjalnej części klasy pierwsze wzięły udział w biegu terenowym podczas, którego musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące patrona szkoły Jana Henryka Dąbrowskiego. Zmagania zakończyły się wspólnym ogniskiem i otrzęsinami przygotowanymi przez uczniów klasy drugiej.

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content