Ślubowanie Absolwentów roku 2022

Uroczystość Pożegnania Maturzystów 2022

29 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego oraz I LO dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Abiturientom I LO wręczono nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia, i najważniejsze – świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość uświetnili goście: Katarzyna Podgórska-Jaszczur – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Powiatu Sławieńskiego,  Klaudia Szymborska – pracownik wymienionego wydziału, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice tegorocznych maturzystów.

Najlepszą abiturientką rocznika 2022 została: Wiktoria Głowacka (średnia 4,88) – otrzymała Medal Złotego Absolwenta, najważniejsze wyróżnienie liceum i list gratulacyjny Starosty Powiatu Sławieńskiego.

Nagrodę za wysoką średnią ocen oraz wzorowe zachowanie uzyskały także Magdalena Radziwon oraz Anita Goryczkiewicz.
Wyróżniono także słuchaczkę Liceum dla Dorosłych – Katarzynę Szczypior. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce Rada Pedagogiczna doceniła niezawodność i i najwyższą frekwencję na zajęciach.

Statuetki Henryczków, prestiżowej nagrody przyznawanej od 2001 przez Radę Pedagogiczną, przyznano:
– za działalność artystyczną – Hannie Musiał,
– za godne naśladowania zaangażowanie w życie szkołyMaksymilianowi Turowskiemu.

Kolejną tradycją szkoły jest przyznawanie wyróżnienia dla ucznia najsympatyczniejszego. W tym roku tytułem tym uhonorowano Anitę Goryczkiewicz oraz Joannę Murek (I LO dla Dorosłych).

Podziękowanie za bezinteresowną pomoc koleżeńską i zaangażowanie w działalność szkolną otrzymała Katarzyna Szczypior, słuchaczka I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Dyplomy za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podczas uroczystości szkolnych, miejskich i powiatowych otrzymali: Dawid Terefenko oraz Oskar Borowiec.

Dyplom za wyjątkową ciekawość świata zawartą w fotografii, twórcze dokumentowanie życia szkoły oraz pasję, którą podziwiamy otrzymała Julia Małoszyc.

 

Za twórcze i profesjonalne redagowanie oficjalnego profilu I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie na Instagramie wyróżniono: Hannę Musiał i Dorotę Pszczółkowską, a pracę w szkolnym Radiowęźle: Krystiana Bartosika oraz Kacpra Bańkowskiego.

 

Poza tym wręczono nagrody za działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu: Hannie Musiał, Dorocie Pszczółkowskiej, Maksymilianowi Turowskiemu, Anicie Goryczkiewicz, Julii Oborzyńskiej, Magdalenie Radziwon.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego wyróżnił następujących aktywistów: Hannę Musiał, Dorotę Pszczółkowską oraz Maksymiliana Turowskiego.


Wyróżniono także uczniów zaangażowanych w działania artystyczne: Dorotę Pszczółkowską, Maksymiliana Turowskiego, Natalię Mikulską oraz Magdalenę Radziwon.

Za osiągnięcia sportowe dyplomy otrzymali: Tomasz Błaszczyk, Patryk Jeż, Oskar Borowiec, Dawid Terefenko.

Wyróżnienie za realizowanie historycznych pasji otrzymał Maksymilian Turowski, a Hanna Musiał aktywność literacką.


Pani dyrektor wyróżniła także rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły. Podziękowania otrzymały Panie: Dorota Jeż, Joanna Radziwon, Dagmara Herman-Kisielowska.

 

W części artystycznej zebrani obejrzeli slajdowisko przygotowane przez absolwentkę, Dorotę Pszczółkowską.

Abiturientom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych!

(js)

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content