W poszukiwaniu dziedzictwa

Miejska gra terenowa „W poszukiwaniu dziedzictwa”

W dniu 11 października w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego, pod kierunkiem nauczyciela historii Mirosława Kopowskiego,
zorganizowali Miejską Grę Terenową, której celem było przybliżenie uczniom sławieńskich szkół
historii naszego miasta oraz zwrócenie ich uwagi na ciekawe miejsca.
W grze udział wzięło 9 drużyn reprezentujących wszystkie sławieńskie szkoły. Uczniowie
mieli za zadanie rozwiązać test ze znajomości historii Sławna, a następnie odnaleźć określone
miejsca i odpowiedzieć na przygotowane pytania. Gra dostarczyła wielu emocji a jej uczestnicy
wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi uzyskać satysfakcjonujące
wyniki.
Po wykonaniu wszystkich zadań i podliczeniu wyników ogłoszona została klasyfikacja
końcowa gry:
I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych zajęła drużyna „Płomyki” z Zespołu Szkół
Agrotechnicznych,
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna „Rogale” ze Szkoły Podstawowej nr3
Organizatorzy Gry Miejskiej podkreślają dobre przygotowanie wszystkich uczniów
biorących udział w zabawie z historią w tle.
Koordynatorem Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa jest Urząd Miejski w Sławnie.

Mirosław Kopowski

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content