Wręczenie nagród w konkursie „Wolni od uzależnień”

W dniu dzisiejszym odbyło się w naszej szkole uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy zwyciężyli i zostali wyróżnieni w II Powiatowym Konkursie Plastycznym „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ” pod hasłem „Myślę pozytywnie- spędzam czas aktywnie i mówię NIE nałogompod patronatem Starosty Sławieńskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Do konkursu przystąpiło 16 szkół powiatu sławieńskiego, z których wpłynęło ponad 137 prac.

Nagrody wręczyli Wicestarosta Andrzej Protasewicz oraz w zastępstwie Pani Dyrektor Renaty Biernackiej Pani Irena Rogowska .

Celem konkursu był wzrost poziomu wiedzy, świadomości dzieci i młodzieży na temat szkodliwości środków psychoaktywnych i innych współczesnych uzależnień, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji oraz upowszechnianie właściwych postaw oraz zaangażowanie młodych ludzi w działania profilaktyczne.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie prac plastycznych dowolną techniką.

Dzieci wykazały się ogromną wyobraźnią, pomysłowością, zastosowały różnorodne sposoby i materiały plastyczne. Komisja konkursowa miała nie lada problem z wyłonieniem najlepszych prac, gdyż poziom konkursu był bardzo wysoki i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych.

Nagrody zostały zakupione ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie oraz Starostwa Powiatowego w Sławnie za co serdecznie dziękujemy!

Wszystkim uczniom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za chęć udziału w konkursie i gratulujemy nagrodzonym uczestnikom!

Karolina Stępień

Udostęnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Skip to content